Làm việc nhóm & cộng tácTìm hiểu cách sử dụng Workplace để cùng nhau làm việc hiệu quả hơn.

Làm quen với Workplace

Bạn mới sử dụng Workplace? Đây chính là nơi dành cho bạn! Hãy tìm các hướng dẫn dành riêng cho người dùng để bắt đầu.
Chương trình đào tạo và hội thảo trên web


Đăng ký tham gia buổi đào tạo và hội thảo trên web miễn phí của chúng tôi để học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia của Workplace.


Xem tất cả các buổi đào tạo

Hoạt động truyền thông về chiến lược

Tìm hiểu cách để giúp đồng nghiệp luôn kết nối, tương tác và nắm rõ thông tin về các nội dung cập nhật và hoạt động trọng điểm của công ty.

Đăng ký ngay hôm nay!

Cách làm việc trong Workplace

Tìm hiểu cách thiết lập cấu trúc nhóm để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và hoàn thành công việc.

Đăng ký ngay hôm nay!

Kiến thức cơ bản dành cho quản trị viên Workplace

Tìm hiểu cách thiết lập và quản lý cộng đồng Workplace bằng Bảng điều khiển quản trị trên Workplace

Đăng ký ngay hôm nay!Tài nguyên hữu ích khác

Trung tâm trợ giúp Workplace

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và xem hướng dẫn từng bước cho tất cả nhu cầu của bạn trên Workplace.

Tài nguyên kỹ thuật

Tìm hiểu về hoạt động quản lý tài khoản, xác thực, cấu hình CNTT, vòng đời của tài khoản, bảo mật và API.

Video

Tìm hiểu cách khai thác Workplace nhiều hơn với một loạt video khác nhau về cách triển khai Workplace, tính năng mới cũng như hiện có và cách làm tốt nhất.

Cộng đồng

Tham gia thảo luận trong cộng đồng Workplace để học hỏi từ các tổ chức khác và những chuyên gia tâm huyết của Workplace.