Hỗ trợ

Tìm hiểu thêm về sự hỗ trợ dành cho bạn khi là khách hàng của Workplace. Bạn chưa sẵn sàng gửi yêu cầu hỗ trợ? Nhận thêm trợ giúp bằng cách truy cập nguồn lực học tập và đào tạo.

Tất cả khách hàng của Workplace đều có quyền truy cập các nguồn lực trợ giúp trực tuyến. Hãy tìm hiểu ở dưới đây xem gói Workplace của bạn có sẵn những hỗ trợ bổ sung nào.
Có sẵn những hỗ trợ bổ sung nào?
Khi cần hỗ trợ thêm, quản trị viên cũng có thể trực tiếp liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ của Workplace qua tin nhắn hoặc chat. Cách truy cập hộp thư hỗ trợ và tạo yêu cầu mới:
 1. Mở Bảng điều khiển quản trị từ thanh điều hướng Workplace.
 2. Nhấp vào Liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
 3. Nhấp vào Đặt câu hỏi để gửi tin nhắn đến bộ phận hỗ trợ Workplace.
 4. Nhấp vào Chat với chúng tôi để được hỗ trợ thông qua tin nhắn tức thì. Hỗ trợ qua chat vẫn đang trong quá trình triển khai nên có thể bạn chưa sử dụng được.
Bạn cũng có thể truy cập vào màn hình này bằng cách nhấp vào trong thanh điều hướng Workplace và chọn Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Workplace.
Với hộp thư hỗ trợ, bạn có thể xem các yêu cầu hỗ trợ trước đây, lọc yêu cầu hỗ trợ theo trạng thái hiện tại, cũng như kiểm tra xem liệu có bất kỳ sự cố ngừng hoạt động nào có thể ảnh hưởng đến chức năng của Workplace hay không.
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Tất cả người dùng Workplace đều có thể tìm thêm sự hỗ trợ bằng cách:
 • Truy cập trang Hỗ trợ nhà phát triển. Đây là nơi để tìm hiểu về cách tích hợp kỹ thuật giữa công ty của bạn và Workplace.
 • Truy cập trang Trung tâm nguồn lực dành cho khách hàng. Đây là trung tâm chính, cung cấp tất cả thông tin, nguồn lực và cách làm tốt nhất về Workplace. Trung tâm này hỗ trợ bạn ra mắt Workplace thành công và gặt hái kết quả nhanh chóng trong tổ chức của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Một số lợi ích khi sử dụng kênh Hỗ trợ trực tiếp:
 • Quản trị viên có thể nhìn thấy tất cả các yêu cầu hỗ trợ do quản trị viên trong công ty tạo ra.
 • Tính năng Hỗ trợ trực tiếp có sẵn trong sản phẩm, nghĩa là quản trị viên không cần thoát khỏi Workplace để được hỗ trợ.
 • Quản trị viên có thể theo dõi tiến độ qua trạng thái của các phiếu yêu cầu mà họ đã gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể sử dụng mức độ ưu tiên để cung cấp thông tin cho Bộ phận hỗ trợ của Workplace về mức độ khẩn cấp và ảnh hưởng của vấn đề/câu hỏi đối với doanh nghiệp. Bạn có thể xem ở bên dưới hướng dẫn cho từng mức độ ưu tiên.
Mức độ ưu tiên cao: Tác động nghiêm trọng đến doanh nghiệp
Tác động nghiêm trọng đến doanh nghiệp. Vấn đề này cản trở người dùng thực hiện trách nhiệm công việc của họ. Yêu cầu biện pháp xử lý ngay lập tức. Chưa có giải pháp khả thi tạm thời khác
Ví dụ:
 • Tất cả người dùng không thể đăng nhập để sử dụng Workplace.
 • Một số người dùng không sử dụng được thành phần chính của Workplace, chẳng hạn như tính năng tạo nhóm.
 • Người có ảnh hưởng quan trọng, như Tổng Giám đốc của công ty, không sử dụng được chức năng chính của Workplace, chẳng hạn như phát trực tiếp.
Mức độ ưu tiên vừa: Tác động vừa phải đến doanh nghiệp
Tác động vừa phải đến doanh nghiệp. Vấn đề này cản trở một số người dùng thực hiện trách nhiệm công việc của họ. Có sẵn giải pháp tạm thời khác. Người dùng không sử dụng được tính năng phụ của Workplace.
Ví dụ:
 • Một số người dùng không thể phát trực tiếp.
 • Tính năng phụ của Workplace không hoạt động như mong đợi - người dùng trên Mac không thể tải video xuống.
Mức độ ưu tiên thấp: Tác động nhỏ đến doanh nghiệp
Tác động nhỏ đến doanh nghiệp. Vấn đề có tính chất tạm thời. Có sẵn giải pháp tạm thời khác. Chưa đến 5% tổng số người dùng bị ảnh hưởng và vấn đề không phải là thành phần chính của Workplace.
Ví dụ:
 • Một người dùng thỉnh thoảng không nhìn thấy đoạn chat liên kết với nhóm.
 • Một số người dùng không thể tải xuống video khi sử dụng điện thoại Android, nhưng có thể thực hiện điều này trên laptop hoặc thiết bị iOS.
 • Vấn đề tương đối nhỏ khi sử dụng API/Hỗ trợ nhà phát triển.
Lưu ý: Mục đích chính của mức độ ưu tiên là để báo hiệu cho đội ngũ hỗ trợ của Workplace về mức độ khẩn cấp hoặc ảnh hưởng của vấn đề đối với doanh nghiệp. Mức độ ưu tiên không đảm bảo sẽ có giải pháp nhanh hơn hoặc chậm hơn, nhưng cho phép chúng tôi tập trung hơn vào những vấn đề khẩn cấp hoặc có sự ảnh hưởng mạnh mẽ hơn.
Thông tin này có hữu ích không?
Hỗ trợ khác
Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng là trung tâm cung cấp tất cả nguồn lực và cách làm tốt nhất trên Workplace, nhằm đảm bảo tổ chức của bạn triển khai Workplace thành công và đạt được kết quả nhanh chóng.
Thông tin này có hữu ích không?
Trang Trạng thái hiển thị công khai tại workplace.com/status. Bạn cũng có thể tìm thấy liên kết đến trang này tại phần chân trang của trang web Workplace.
Mỗi khi xác định sự cố, có thay đổi về trạng thái sự cố và giải quyết được sự cố, một mục nhập sẽ được thêm vào Trang trạng thái.
Đăng ký để nhận thông tin mới
Bạn có thể thêm Trạng thái Workplace (tiện ích tích hợp dành cho nhà phát hành) vào nhóm Workplace. Khi có sự cố hoặc sự cố đã được giải quyết trên trang Trạng thái Workplace, tiện ích tích hợp này sẽ đăng trong nhóm này và các thành viên sẽ nhận được thông báo đẩy và thông báo qua email.
Cách thêm tiện ích tích hợp:
 1. Trên nhóm do bạn quản trị, nhấp vào Xem thêm và chọn Tiện ích tích hợp.
 2. Nhấp vào Trạng thái Workplace.
 3. Chọn Thêm.
Bạn cũng có thể dùng trình đọc RSS mà mình yêu thích để đăng ký Nguồn cấp dữ liệu RSS về Trạng thái Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?
Báo cáo sự cố
Nếu cho rằng mình đang gặp sự cố với Workplace, bạn có thể kiểm tra workplace.com/status để xem sự cố đó có đang ảnh hưởng đến khách hàng khác không. Trên Trang trạng thái Workplace, chúng tôi chỉ liệt kê những sự cố gây trở ngại cho người dùng khi sử dụng các tính năng chính của Workplace. Các tính năng này được ghi chú ở đầu Trang trạng thái.
Nếu bạn là quản trị viên trên Workplace và đang gặp sự cố với một trong những tính năng này nhưng không thấy sự cố đó được liệt kê trên Trang trạng thái, bạn có thể gửi phiếu yêu cầu trợ giúp đến Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?