Hỗ trợ

Tìm hiểu thêm về sự hỗ trợ dành cho bạn khi là khách hàng của Workplace. Bạn chưa sẵn sàng gửi yêu cầu hỗ trợ? Nhận thêm trợ giúp bằng cách truy cập nguồn lực học tập và đào tạo.

Bạn chỉ có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn là quản trị viên trên Workplace Cao cấp
Nếu bạn là quản trị viên Workplace Cao cấp:
Ở trên cùng bên phải trang, nhấp vào . Từ đó, bạn có thể:
 • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Workplace. Đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 48 giờ, tuy nhiên, chúng tôi thường trả lời vào ngày làm việc.
 • Đi tới Hộp thư hỗ trợ. Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy thư từ liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Workplace. Bạn có thể trả lời thư qua Hộp thư hỗ trợ hoặc qua email công việc của mình.
 • Đặt câu hỏi cho Cộng đồng. Cộng đồng trợ giúp là nơi bạn có thể kết nối với người dùng Workplace đến từ các công ty khác cũng như đến từ công ty của bạn để tìm và chia sẻ câu trả lời cho những câu hỏi về Workplace. Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi cũng tham gia vào các cuộc thảo luận đó.
 • Gửi phản hồi. Chúng tôi xem xét nhiều ý tưởng mà mọi người gửi đến và sử dụng các ý tưởng đó để nâng cao trải nghiệm Workplace cho mọi người. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần được hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Workplace.
Nếu vẫn cần trợ giúp, bạn cũng có thể:
 • Truy cập trung tâm Hỗ trợ nhà phát triển. Trung tâm Hỗ trợ nhà phát triển là nơi để tìm hiểu về vấn đề tích hợp kỹ thuật giữa công ty bạn và Workplace.
 • Truy cập Trung tâm chuyển đổi. Trung tâm chuyển đổi là trung tâm cung cấp tất cả các tài nguyên và thực tiễn tốt nhất về Workplace để đảm bảo tổ chức của bạn có thể khởi chạy Workplace thành công và đạt được kết quả nhanh chóng.
Nếu bạn không phải là quản trị viên hoặc bạn đang sử dụng Workplace Standard:
Ở trên cùng bên phải trang, nhấp vào . Từ đó, bạn có thể:
 • Đặt câu hỏi cho Cộng đồng. Cộng đồng trợ giúp là nơi bạn có thể kết nối với người dùng Workplace đến từ các công ty khác cũng như đến từ công ty của bạn để tìm và chia sẻ câu trả lời cho những câu hỏi về Workplace. Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi cũng tham gia vào các cuộc thảo luận đó.
 • Gửi phản hồi. Chúng tôi xem xét nhiều ý tưởng mà mọi người gửi cho mình và sử dụng các ý tưởng đó để nâng cao trải nghiệm Workplace cho mọi người.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao. Chỉ trên máy tính, bạn mới truy cập được kênh Hỗ trợ trực tiếp.
Kênh Hỗ trợ trực tiếp mang lại một số lợi ích sau đây:
 • Quản trị viên có thể nhìn thấy tất cả các yêu cầu hỗ trợ do quản trị viên trong công ty tạo.
 • Tính năng Hỗ trợ trực tiếp có sẵn trong sản phẩm, nghĩa là quản trị viên không cần thoát khỏi Workplace để được hỗ trợ.
 • Quản trị viên có thể theo dõi tiến độ qua trạng thái của các phiếu yêu cầu mà họ đã gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể sử dụng mức độ ưu tiên để cung cấp thông tin cho Bộ phận hỗ trợ của Workplace về mức độ khẩn cấp và ảnh hưởng của vấn đề/câu hỏi đối với doanh nghiệp. Bạn có thể xem ở bên dưới hướng dẫn cho từng mức độ ưu tiên.
Mức độ ưu tiên cao: Tác động nghiêm trọng đến doanh nghiệp
Tác động nghiêm trọng đến doanh nghiệp. Vấn đề này cản trở người dùng thực hiện trách nhiệm công việc của họ. Yêu cầu biện pháp xử lý ngay lập tức. Chưa có giải pháp khả thi tạm thời khác
Ví dụ:
 • Tất cả người dùng không thể đăng nhập để sử dụng Workplace.
 • Một số người dùng không sử dụng được thành phần chính của Workplace, chẳng hạn như tính năng tạo nhóm.
 • Người có ảnh hưởng quan trọng, như Tổng Giám đốc của công ty, không sử dụng được chức năng chính của Workplace, chẳng hạn như phát trực tiếp.
Mức độ ưu tiên vừa: Tác động vừa phải đến doanh nghiệp
Tác động vừa phải đến doanh nghiệp. Vấn đề này cản trở một số người dùng thực hiện trách nhiệm công việc của họ. Có sẵn giải pháp tạm thời khác. Người dùng không sử dụng được tính năng phụ của Workplace.
Ví dụ:
 • Một số người dùng không thể phát trực tiếp.
 • Tính năng phụ của Workplace không hoạt động như mong đợi - người dùng trên Mac không thể tải video xuống.
Mức độ ưu tiên thấp: Tác động nhỏ đến doanh nghiệp
Tác động nhỏ đến doanh nghiệp. Vấn đề có tính chất tạm thời. Có sẵn giải pháp tạm thời khác. Chưa đến 5% tổng số người dùng bị ảnh hưởng và vấn đề không phải là thành phần chính của Workplace.
Ví dụ:
 • Một người dùng thỉnh thoảng không nhìn thấy đoạn chat liên kết với nhóm.
 • Một số người dùng không thể tải xuống video khi sử dụng điện thoại Android, nhưng có thể thực hiện điều này trên laptop hoặc thiết bị iOS.
 • Vấn đề tương đối nhỏ khi sử dụng API/Hỗ trợ nhà phát triển.
Lưu ý: Mục đích chính của mức độ ưu tiên là để báo hiệu cho đội ngũ hỗ trợ của Workplace về mức độ khẩn cấp hoặc ảnh hưởng của vấn đề đối với doanh nghiệp. Mức độ ưu tiên không đảm bảo sẽ có giải pháp nhanh hơn hoặc chậm hơn, nhưng cho phép chúng tôi tập trung hơn vào những vấn đề khẩn cấp hoặc có sự ảnh hưởng mạnh mẽ hơn.
Thông tin này có hữu ích không?
Hỗ trợ khác
Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng là trung tâm cung cấp tất cả nguồn lực và cách làm tốt nhất trên Workplace, nhằm đảm bảo tổ chức của bạn triển khai Workplace thành công và đạt được kết quả nhanh chóng.
Thông tin này có hữu ích không?
Trang Trạng thái hiển thị công khai tại workplace.com/status. Bạn cũng có thể tìm thấy liên kết đến trang này tại phần chân trang của trang web Workplace.
Mỗi khi xác định sự cố, có thay đổi về trạng thái sự cố và giải quyết được sự cố, một mục nhập sẽ được thêm vào Trang trạng thái.
Đăng ký để nhận thông tin mới
Bạn có thể thêm Trạng thái Workplace (tiện ích tích hợp dành cho nhà phát hành) vào nhóm Workplace. Khi có sự cố hoặc sự cố đã được giải quyết trên trang Trạng thái Workplace, tiện ích tích hợp này sẽ đăng trong nhóm này và các thành viên sẽ nhận được thông báo đẩy và thông báo qua email.
Cách thêm tiện ích tích hợp:
 1. Trên nhóm do bạn quản trị, nhấp vào Xem thêm và chọn Tiện ích tích hợp.
 2. Nhấp vào Trạng thái Workplace.
 3. Chọn Thêm.
Bạn cũng có thể dùng trình đọc RSS mà mình yêu thích để đăng ký Nguồn cấp dữ liệu RSS về Trạng thái Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?
Báo cáo sự cố
Nếu cho rằng mình đang gặp sự cố với Workplace, bạn có thể kiểm tra workplace.com/status để xem sự cố có đang ảnh hưởng đến khách hàng khác không. Trên Trang trạng thái Workplace, chúng tôi chỉ liệt kê những sự cố gây trở ngại cho người dùng khi sử dụng các tính năng chính của Workplace. Các tính năng này được ghi chú ở đầu Trang Trạng thái.
Nếu là quản trị viên Workplace Nâng cao và không thấy trên Trang Trạng thái có sự cố mình gặp phải với một trong các tính năng này, bạn có thể gửi phiếu yêu cầu trợ giúp đến Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?