Hành trình Workplace của bạn bắt đầu tại đây

Bạn mới sử dụng Workplace và chưa biết nên bắt đầu từ đâu? Đã có chúng tôi đây. Từ hướng dẫn từng bước cho đến bộ công cụ và hướng dẫn ra mắt chuyên sâu, bạn sẽ tìm thấy tất cả nguồn lực cần thiết ngay tại đây để nhanh chóng gặt hái thành công.


Thu hút mọi người sử dụng Workplace

Khám phá các tài sản có thể tải xuống như áp phích, ảnh GIF, kế hoạch truyền thông và hơn thế nữa, nhằm hỗ trợ bạn thúc đẩy tỷ lệ sử dụng Workplace.

Launch Communication Plan

TÀI SẢN CÓ THỂ TẢI XUỐNG

Kế hoạch truyền thông về hoạt động ra mắt

Hãy làm theo kế hoạch truyền thông mẫu này để làm mọi người háo hức với lần ra mắt tiếp theo.

Workplace Launch Kit

TÀI SẢN CÓ THỂ TẢI XUỐNG

Bộ công cụ ra mắt Workplace

Khám phá thư viện áp phích, biểu ngữ trong email, ý tưởng khuyến khích và hơn thế nữa, nhằm hỗ trợ bạn thu hút mọi người hoạt động trên Workplace ngay từ ngày ra mắt về sau.

Workplace Adoption Booster

TÀI SẢN CÓ THỂ TẢI XUỐNG

Bộ công cụ thúc đẩy tỷ lệ sử dụng Workplace

Tải xuống bí quyết bằng video, thẻ thử thách, đồ họa thông tin và hơn thế nữa nhằm thu hút mọi người sử dụng Workplace.

Xem video của chúng tôi

Tính năng nổi bật của Workplace: Nhóm
Tính năng nổi bật của Workplace: Chat
Tính năng nổi bật của Workplace: Thông báo

Nhiều nguồn lực khác về cách bắt đầu sử dụng Workplace