Bắt đầu

Tìm hiểu cách triển khai Workplace và nhanh chóng sử dụng nền tảng này.

6 bước này sẽ góp phần điều chỉnh tất cả các yếu tố ra quyết định để triển khai thành công Workplace

Bạn mới dùng Workplace

Bạn mới dùng Workplace? Đây chính là nơi dành cho bạn! Làm quen với hướng dẫn nhanh dành cho người mới bắt đầu, phù hợp với vai trò của bạn.

Hướng dẫn dành cho quản trị viên hệ thống

Tìm hiểu cách sử dụng Bảng điều khiển quản trị để quản lý cộng đồng Workplace của bạn.

Hướng dẫn sử dụng

Thiết lập và tìm hiểu cách sử dụng Workplace để cộng tác và giao tiếp với đội ngũ của bạn.

Hướng dẫn dành cho Quản lý nhân sự

Tìm hiểu cách sử dụng Workplace để quản lý đội ngũ và giao tiếp với cấp dưới của bạn.

Hướng dẫn dành cho đội ngũ điều hành

Tìm hiểu cách sử dụng Workplace để tăng cường tính minh bạch, củng cố văn hóa công ty và xây dựng một doanh nghiệp gắn kết hơn.

Hướng dẫn dành cho quản trị viên nhóm

Tìm hiểu cách thiết lập và quản lý các nhóm Workplace.

6 bước này sẽ góp phần thống nhất quan điểm của những người ra quyết định để triển khai Workplace thành công

Triển khai Workplace

Bạn là thành viên của đội ngũ triển khai Workplace? Hãy bắt đầu tại đây! Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để triển khai Workplace thành công.

Hướng dẫn triển khai nhanh

Nếu đang dần triển khai Workplace cho tổ chức dưới 500 người thì bạn nên bắt đầu tại đây.

Cách triển khai Workplace

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Tìm hiểu cách triển khai Workplace với sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp của đội ngũ Workplace.

Hướng dẫn triển khai dành cho doanh nghiệp

Hãy làm theo hướng dẫn này để triển khai Workplace trên quy mô lớn hơn.

Cách làm việc trên Workplace

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Tìm hiểu cách thiết lập cấu trúc nhóm để hỗ trợ nhu cầu của tổ chức và giúp bạn hoàn thành công việc.

Kiến thức cơ bản dành cho quản trị viên Workplace

ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP

Tìm hiểu cách thiết lập và quản lý cộng đồng Workplace bằng Bảng điều khiển quản trị trên Workplace.

Đăng ký để nhận thông tin mới

Hãy cập nhật các nguồn lực học tập, thông tin mới về sản phẩm, thông báo sự kiện v.v. trên Workplace.

Bắt đầu
Học viện Workplace


Khóa đào tạo trực tiếp và khóa học tự điều chỉnh tiến độ để hỗ trợ bạn tận dụng Workplace.


Xem tất cả các khóa đào tạo

Hoạt động truyền thông chiến lược

Tìm hiểu cách phát triển chiến lược giao tiếp trên toàn công ty với Workplace để giúp nhân viên luôn kết nối, tương tác và nắm rõ thông tin.

Đăng ký ngay hôm nay!

Hãy trở thành người sếp tuyệt vời nhất của nhân viên

Tìm hiểu cách xây dựng mối quan hệ và quản lý đội ngũ của bạn bằng nhóm trên Workplace.

Đăng ký ngay hôm nay!

Các lý thuyết nâng cao về bài viết

Tìm hiểu về các loại bài viết khác nhau, cách sử dụng, nội dung nào bạn nên đăng, v.v.

Đăng ký ngay hôm nay!Nguồn lực hữu ích khác

Trung tâm trợ giúp của Workplace

Tìm lời giải đáp đối với câu hỏi thường gặp và xem hướng dẫn từng bước cho mọi nhu cầu của bạn trên Workplace.

Nguồn lực kỹ thuật

Tìm hiểu về hoạt động quản lý tài khoản, xác thực, cấu hình CNTT, vòng đời của tài khoản, bảo mật và API.

Video

Tìm hiểu cách khai thác Workplace nhiều hơn nữa với loạt video đa dạng về cách triển khai Workplace, tính năng mới và tính năng hiện có, cùng với cách làm tốt nhất.

Cộng đồng

Tham gia cộng đồng Workplace để học hỏi từ các tổ chức khác đang sử dụng Workplace.

Change the way you work together, today.