Hướng dẫn dành cho quản trị viên hệ thống: Giới thiệu

Tìm hiểu cách sử dụng Bảng điều khiển quản trị để quản lý mọi người, nhóm, nội dung và tính bảo mật của Workplace.


Giới thiệu
Là quản trị viên hệ thống mới, bạn có quyền truy cập một số chức năng quan trọng nhất trên Workplace trong Bảng điều khiển quản trị, đồng thời có thể bạn đang tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. Hướng dẫn này giải thích cách sử dụng Bảng điều khiển quản trị để quản lý mọi người, nhóm, nội dung và tính bảo mật của Workplace.
Lưu ý rằng đây là hướng dẫn dành riêng cho quản trị viên hệ thống. Các vai trò quản trị viên khác chỉ sử dụng được một số tính năng và chức năng. Truy cập phần Nguồn lực kỹ thuật để biết thêm thông tin về các vai trò quản trị viên khác nhau.
Bạn có thể chia sẻ với quản trị viên khác trong cộng đồng của mình. Để được hướng dẫn thêm về vai trò quản trị viên hệ thống, hãy tham gia buổi đào tạo trực tiếp về Kiến thức cơ bản dành cho quản trị viên hệ thống. Ngoài ra, đừng quên xem Hướng dẫn sử dụng có mọi thông tin cần thiết để bạn bắt đầu cộng tác và giao tiếp trên Workplace ở vai trò người dùng.