Năng suất

Năng suất là một chủ đề nóng ngay cả trước đại dịch. Hiện tại, năng suất giữ vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp. Nhưng năng suất là gì và làm cách nào để đo lường? Điều gì ảnh hưởng đến năng suất cá nhân và điều đó có tác động gì đến doanh nghiệp? Hãy tìm hiểu một số câu trả lời tại đây...

Hãy luôn kết nối

Kết nối thông qua Workplace và nhận thông tin chi tiết mới nhất từ nhân viên tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến tiếp thị từ Meta, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Bài viết gần đây