VideoCác video hướng dẫn mà bạn có thể tải xuống và chia sẻ với cộng đồng Workplace của mình.
Sử dụng Workplace với vai trò quản trị viên

Sử dụng Workplace với vai trò quản trị viên

Tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết khi trở thành quản trị viên hệ thống Workplace

Tải xuống
Sử dụng Workplace với vai trò Trưởng phòng Nhân sự

Sử dụng Workplace với vai trò Trưởng phòng Nhân sự

Tìm hiểu cách quản lý đội ngũ của bạn, cộng tác và thúc đẩy tăng trưởng.

Tải xuống
Sử dụng Workplace với tư cách nhà điều hành

Sử dụng Workplace với tư cách nhà điều hành

Tạo lập mô hình giao tiếp minh bạch và luôn dõi theo tổ chức của bạn.

Tải xuống
Quản lý thông báo

Quản lý thông báo

Tìm hiểu cách quản lý thông báo để bạn nắm bắt được những thông tin quan trọng nhất.

Tải xuống
Cộng tác trên file

Cộng tác trên file

Chúng tôi đã giới thiệu một số tính năng mới để bạn chia sẻ, khám phá các file dễ dàng hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn.

Tải xuống
Biến các tổ chức phi lợi nhuận thành cộng đồng gắn kết

Biến các tổ chức phi lợi nhuận thành cộng đồng gắn kết

Tìm hiểu về Workplace và cách tổ chức của bạn có thể giao tiếp cũng như cộng tác hiệu quả hơn nhờ nền tảng này.

Tải xuống
Tổng quan về Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng

Tổng quan về Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng

Tìm thấy mọi tài nguyên bạn cần để khai thác tối đa Workplace.

Tải xuống
Sử dụng tính năng phát trực tiếp trên Workplace

Sử dụng tính năng phát trực tiếp trên Workplace

Sử dụng tính năng phát trực tiếp trên Workplace để phát trực tiếp cuộc họp, tương tác với đồng nghiệp và cập nhật thông tin cho tổ chức của bạn.

Tải xuống
5 trụ cột: Sự tham gia của nhà điều hành

5 trụ cột: Sự tham gia của nhà điều hành

Sự tham gia của nhà điều hành đóng vai trò then chốt trong việc triển khai Workplace.

Tải xuống
5 trụ cột: Quy trình công việc & cấu trúc nhóm

5 trụ cột: Quy trình công việc & cấu trúc nhóm

Tìm hiểu cách tốt nhất để làm việc trong Workplace.

Tải xuống
5 trụ cột: Tích hợp kỹ thuật

5 trụ cột: Tích hợp kỹ thuật

Phát triển một chiến lược xuyên suốt để chuẩn bị triển khai Workplace cho tổ chức của bạn và gắn kết đội ngũ nhân viên sau khi triển khai.

Tải xuống
5 trụ cột: Người tiên phong dùng Workplace

5 trụ cột: Người tiên phong dùng Workplace

Tìm hiểu cách trao quyền cho những người tiên phong dùng Workplace để thúc đẩy tương tác trên Workplace.

Tải xuống
5 trụ cột: Chiến lược giao tiếp

5 trụ cột: Chiến lược giao tiếp

Phát triển một chiến lược xuyên suốt để chuẩn bị triển khai Workplace cho tổ chức của bạn và gắn kết đội ngũ nhân viên sau khi triển khai.

Tải xuống
Quản lý dự án

Sử dụng Workplace để quản lý dự án

Tìm hiểu cách sử dụng Workplace để quản lý dự án của đội ngũ.

Tải xuống
Cộng tác với mọi người bên ngoài tổ chức

Cộng tác với mọi người bên ngoài tổ chức

Tìm hiểu cách sử dụng Workplace để cộng tác với mọi người bên ngoài tổ chức của bạn

Tải xuống
Sử dụng Workplace để khen thưởng

Khen thưởng trên Workplace

Thúc đẩy mức độ hài lòng của nhân viên bằng văn hóa khen thưởng.

Tải xuống
Phát triển văn hóa công ty nhờ Workplace

Phát triển văn hóa công ty nhờ Workplace

Sử dụng Workplace để mang lại cảm giác chân thực cho cộng đồng và tôn vinh những cá nhân góp phần làm nên văn hóa cho công ty của bạn.

Tải xuống
Sử dụng Workplace để học hỏi & phát triển

Học hỏi & phát triển trên Workplace

Cung cấp tài liệu học hỏi & phát triển phù hợp với từng thành viên trong tổ chức.

Tải xuống
Sự hiện diện & khả năng tiếp cận của đội ngũ điều hành

Sự hiện diện & khả năng tiếp cận của đội ngũ điều hành

Khi thường xuyên sử dụng Workplace, đội ngũ lãnh đạo không chỉ củng cố các giá trị của công ty mà còn đảm bảo nhân viên làm việc từ xa cảm thấy gắn kết hơn với Trụ sở chính.

Tải xuống
Cải thiện trải nghiệm đào tạo nhập môn

Cải thiện trải nghiệm đào tạo nhập môn

Đào tạo nhập môn đúng cách là vô cùng cần thiết trong việc hỗ trợ các thành viên mới của đội ngũ hòa nhập với tổ chức.

Tải xuống
Giao tiếp hàng ngày

Giao tiếp hàng ngày

Khi loại bỏ những trở ngại ngăn cản thông tin lưu thông, bạn sẽ tăng cường khả năng giao tiếp và hành động của mọi người.

Tải xuống
Sử dụng Workplace dành cho hoạt động tuyển dụng

Tuyển dụng nhân tài xuất sắc nhất

Đẩy nhanh quá trình từ khi phỏng vấn đến lúc mời làm việc nhờ Workplace.

Tải xuống
Đối thoại 2 chiều với nhân viên

Đối thoại 2 chiều với nhân viên

Tìm hiểu cách sử dụng Workplace để xây dựng một công ty gắn kết bằng cách tạo điều kiện tương tác 2 chiều với nhân viên.

Tải xuống
Sử dụng Workplace để thông báo về chiến lược

Sử dụng Workplace để thông báo về chiến lược

Thu hẹp khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên trong tổ chức của bạn; tăng cường mức độ nhận biết và nắm bắt của nhân viên về các thông báo cốt lõi về chiến lược.

Tải xuống
Quản lý sự kiện

Quản lý sự kiện

Tìm hiểu cách sử dụng Workplace để đơn giản hóa các sự kiện trong và ngoài tổ chức.

Tải xuống
Chiến dịch nội bộ

Chiến dịch nội bộ

Sử dụng Workplace để tăng cường mức độ tương tác và hành động của nhân viên đối với các chương trình nội bộ.

Tải xuống
Kiểm tra an toàn

Kiểm tra an toàn

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng Kiểm tra an toàn của Workplace để sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp và thông báo cho tất cả nhân viên.

Tải xuống
Sử dụng Workplace để giao tiếp khi xảy ra tình huống khẩn cấp

Sử dụng Workplace để giao tiếp khi xảy ra tình huống khẩn cấp

Sử dụng Workplace để giao tiếp và đảm bảo nhân viên của bạn an toàn khi xảy ra tình huống khẩn cấp

Tải xuống