Thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (DE&I) nhờ Workplace

Giải thưởng Khách hàng thành công trên Workplace năm 2021

Cộng đồng và khả năng kết nối hiệu quả tại AB InBev

Kết nối tốt hơn trong thời khắc quan trọng

Sự quan hệ kết nối có ý nghĩa trong lực lượng lao động toàn cầu

Thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (DE&I) nhờ Workplace

Giải thưởng Khách hàng thành công trên Workplace năm 2021

Khám phá các nghiên cứu tình huống truyền cảm hứng của chúng tôi.

Tìm hiểu cách các tổ chức như của bạn dùng Workplace để kết nối nhân viên và tăng cường khả năng cộng tác.

“Nhờ việc lắng nghe ý kiến chung của các đội ngũ trên toàn thế giới, chúng tôi có thể tiến nhanh hơn với tư cách là một tổ chức toàn cầu luôn mang đến sự đổi mới cho khách hàng. Khi cùng hỗ trợ khách hàng đi du lịch khắp thế giới, chúng tôi rất vui vì các đội ngũ cảm thấy gần gũi nhau hơn đôi chút trên Workplace.”

Gillian Tans
Tổng Giám đốc

"Workplace hỗ trợ nhân viên của chúng tôi kết nối, cũng như giới thiệu hình ảnh nổi bật về đội ngũ toàn cầu của chúng tôi. Chúng tôi đang phá bỏ các trở ngại, giao tiếp ở mọi chức vụ và tăng cường tương tác, đặc biệt là trong các nhóm nhân viên từ xa của mình. Nền tảng này rõ ràng đã khơi dậy tinh thần hứng khởi của chúng tôi."

Richelle Luther
Phó Chủ tịch Cấp cao & Giám đốc Nhân sự

"Các cộng sự của chúng tôi hướng dẫn mọi hoạt động tại Valet Living và Workplace là công cụ vô giá trực tiếp kết nối chúng tôi với tuyến đầu. Tôi thực sự thích truy cập Workplace vào mỗi sáng, học hỏi từ các cộng sự và tận mắt chứng kiến những công việc tuyệt vời họ đang làm."

Shawn Handrahan
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

“Nhờ việc lắng nghe ý kiến chung của các đội ngũ trên toàn thế giới, chúng tôi có thể tiến nhanh hơn với tư cách là một tổ chức toàn cầu luôn mang đến sự đổi mới cho khách hàng. Khi cùng hỗ trợ khách hàng đi du lịch khắp thế giới, chúng tôi rất vui vì các đội ngũ cảm thấy gần gũi nhau hơn đôi chút trên Workplace.”

Gillian Tans
Tổng Giám đốc

"Workplace hỗ trợ nhân viên của chúng tôi kết nối, cũng như giới thiệu hình ảnh nổi bật về đội ngũ toàn cầu của chúng tôi. Chúng tôi đang phá bỏ các trở ngại, giao tiếp ở mọi chức vụ và tăng cường tương tác, đặc biệt là trong các nhóm nhân viên từ xa của mình. Nền tảng này rõ ràng đã khơi dậy tinh thần hứng khởi của chúng tôi."

Richelle Luther
Phó Chủ tịch Cấp cao & Giám đốc Nhân sự