Cấu hình CNTT

Đảm bảo mọi thứ về CNTT đều hoạt động suôn sẻ đối với Workplace.

Nội dung

Tổng quan

Tổng quan

Chúng tôi yêu cầu các công ty Xác minh hoặc Đưa vào danh sách cho phép các miền email của họ như một điều kiện tiên quyết để Quản trị viên hệ thống có thể quản lý Workplace của họ tốt hơn. Quản trị viên hệ thống của bạn sẽ có thể truy cập nhiều tính năng quản lý người dùng và nhiều tính năng kỹ thuật hơn.

?
Nếu đang gặp sự cố trong việc xác minh hoặc đưa miền email của bạn vào danh sách cho phép, bạn nên liên hệ với nhân viên thuộc bộ phận CNTT. Họ có thể sẽ thực hiện xác minh miền cho bạn.
Xác minh miền và đưa miền vào danh sách cho phép

Xác minh miền và Đưa miền vào danh sách cho phép

?
Bạn nên xác minh miền của mình nếu có thể, thay vì chỉ đưa miền vào danh sách cho phép hoặc tệ hơn nữa là không thực hiện việc nào cả.

Chúng tôi xem việc xác minh miền là bằng chứng cho thấy bạn sở hữu miền cụ thể đó và do đó phải có quyền truy cập vào tất cả thông tin, cũng như tính năng cần thiết để quản lý tất cả người dùng có miền email đó.

Danh sách cho phép được xem là bằng chứng rằng bạn có quyền hợp pháp để sử dụng một miền cụ thể. Vì danh sách cho phép không phải là bằng chứng về quyền sở hữu (giống như xác minh), sẽ có những giới hạn về số quyền truy cập và quyền kiểm soát mà quản trị viên có thể sử dụng đối với tất cả người dùng có miền email nằm trong danh sách cho phép.

Khi đưa miền vào danh sách cho phép, những người khác có cùng miền email này có thể tạo tài khoản Workplace riêng. Nếu đưa miền vào danh sách cho phép thay vì xác minh miền thì bạn sẽ không thể:

 • Chặn những người khác có cùng miền email tạo Workplace riêng
 • Bật tính năng đăng nhập một lần
 • Chỉnh sửa thông tin nhận dạng cá nhân cho người dùng có miền đó
 • Gửi thông báo cho người dùng trước khi trang cá nhân của họ được kích hoạt cho những người dùng có miền đó

Nếu đưa miền vào danh sách cho phép, bạn vẫn có thể xác minh miền bất cứ lúc nào.

Kiểm tra trạng thái miền

Kiểm tra trạng thái miền

Bạn có thể kiểm tra miền nào đã được xác minh hoặc được đưa vào danh sách cho phép trong phiên bản của mình bằng cách đăng nhập với tư cách Quản trị viên có vai trò Quản trị viên hệ thống. Khi đã đăng nhập với tư cách Quản trị viên bằng quyền này, bạn có thể hoàn tất các bước sau để trực quan hóa các miền đã xác minh và chưa được xác minh.

1
Trong Bảng điều khiển quản trị, chọn Cài đặt.

2
Nhấp vào tab Miền email. Kiểm tra trạng thái miền của bạn.
 • Trong phần Chưa hoàn tất quy trình xác minh và đưa vào danh sách cho phép, nêu rõ miền chưa được xác minh hoặc chưa được đưa vào danh sách cho phép. Quy trình xác minh chưa được thực hiện hoặc không thành công
 • Trong phần Miền đã xác minh và được đưa vào danh sách cho phép, cho biết miền được đưa vào danh sách cho phép, cho biết miền đã xác minh.
Xác minh miền

Xác minh miền

Việc xác minh chứng minh rằng bạn sở hữu một miền và những người từ miền của bạn sẽ không thể tạo cộng đồng Workplace khác. Ngoài ra, họ sẽ không thấy đề xuất tham gia cộng đồng Workplace khác khi đăng ký lần đầu tiên.

?
Nếu bạn xác minh miền, quan trọng là phải thêm tất cả bí danh và miền SMTP mà bạn sử dụng trong tổ chức của mình. Nhờ vậy, bạn tránh được tình trạng nhân viên tạo/tham gia các phiên bản phụ nếu họ đăng ký bằng bí danh/miền email khác trong số những bí danh/miền mà bạn kiểm soát.

Sau khi miền được xác minh, Quản trị viên hệ thống sẽ có nhiều khả năng quản lý người dùng hơn đối với các trang cá nhân sử dụng miền đó. Khi đó, họ sẽ dùng được các tính năng về quản trị và kỹ thuật như sau:

 • Toàn quyền truy cập thông tin nhận dạng cá nhân
 • Khả năng chỉnh sửa thông tin nhận dạng cá nhân
 • Cấp phép tự động không hạn chế thông qua Hệ thống cung cấp danh tính hoặc tích hợp API SCIM
 • Cấu hình xác thực đăng nhập một lần
 • Tạo liên kết xác nhận
Thêm miền

Thêm miền

Các thêm tên miền cho tổ chức của bạn bằng Workplace:

1
Trong Bảng điều khiển quản trị, chọn Cài đặt.

2
Đi đến tab Miền email.

3
Nhập tên miền của bạn trong trường Nhập tên miền.

4
Nhấp vào Thêm miền. Màn hình Xác minh sẽ mở ra.

Nếu bạn thêm nhiều miền, hãy nhấp vào tab Miền email lần nữa, rồi lặp lại bước 3 và 4.
?
Nếu bạn gặp lỗi cho biết miền của mình đã có người sử dụng, điều này nghĩa là miền mà bạn đưa ra đã được xác minh trong Workplace khác hoặc bạn đang thêm miền công khai. Nếu bạn cho rằng đây là sự nhầm lẫn và có thể chứng minh quyền sở hữu miền này, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp.

Bạn có thể xác minh miền bằng cách sử dụng một trong các phương pháp xác minh bên dưới:

Xác minh bằng cách sử dụng email Quản trị

Xác minh bằng cách sử dụng email Quản trị

Bạn có thể xác minh miền của mình bằng tài khoản quản trị. Chọn địa chỉ email quản trị để nhận email xác nhận. Để làm vậy, bạn phải có quyền truy cập tài khoản email quản trị (chẳng hạn như admin@) trên miền của mình.

1
Nếu bạn xác minh ngay sau khi thêm miền, hãy chọn Gửi email.
Để xác minh vào lúc khác (ví dụ: sau khi thêm miền khác), hãy chọn tab Miền email, nhấp vào Xác minh bên cạnh miền mà bạn muốn xác minh, rồi nhấp vào Gửi email.

2
Chọn nút radio cho địa chỉ email của quản trị viên. Địa chỉ email của quản trị viên phải là một trong các dạng sau: admin@, administrator@, postmaster@, webmaster@, hostmaster@.

3
Nhấp vào Gửi email.

4
Nhập mã Xác minh được gửi đến địa chỉ email, rồi nhấp vào Xác minh.
Xác minh bằng cách sử dụng Bản ghi DNS TXT

Xác minh bằng cách sử dụng bản ghi DNS TXT

Bạn có thể xác minh miền bằng bản ghi DNS TXT bằng cách đăng nhập với tư cách Quản trị viên có vai trò Quản trị viên hệ thống. Sau khi đăng nhập với tư cách Quản trị viên bằng quyền này, bạn có thể hoàn tất các bước sau để xác minh miền:

1
Nếu bạn xác minh ngay sau khi thêm miền, hãy chọn Cập nhật bản ghi DNS.
Để xác minh vào lúc khác (ví dụ: sau khi thêm miền khác), hãy chọn tab Miền email, nhấp vào Xác minh bên cạnh miền mà bạn muốn xác minh, rồi nhấp vào Cập nhật bản ghi DNS.

2
Làm theo hướng dẫn để cập nhật bản ghi DNS bằng chuỗi TXT đã cung cấp. Bạn có thể cần tham khảo tài liệu của máy chủ lưu trữ miền hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của họ để hoàn tất bước này.

3
Giờ đây, bạn cần đợi cho đến khi máy chủ của trang web bạn được cập nhật các thay đổi về cấu hình DNS. Quá trình này có thể mất đến 72 giờ.

4
Quay lại màn hình này, rồi nhấp vào Xác minh để kiểm tra xem máy chủ của trang web đã cập nhật hay chưa.
Xác minh bằng cách tải file HTML lên

Xác minh bằng cách tải file HTML lên

Bạn có thể xác minh miền khi dùng file HTML bằng cách đăng nhập với tư cách Quản trị viên có vai trò Quản trị viên hệ thống. Sau khi đăng nhập với tư cách Quản trị viên bằng quyền này, bạn có thể hoàn tất các bước sau để xác minh miền:

1
Nếu bạn xác minh ngay sau khi thêm miền, hãy chọn Tải file HTML lên.
Để xác minh vào lúc khác (ví dụ: sau khi thêm miền khác), hãy chọn tab Miền email, nhấp vào Xác minh bên cạnh miền mà bạn muốn xác minh, rồi nhấp vào Tải file HTML lên.

2
Tải xuống file xác minh HTML hiển thị trên trang xác minh.

3
Tải file xác minh HTML lên thư mục gốc của miền mà bạn muốn xác minh.

4
Sau khi làm xong, hãy nhấp vào nút Xác minh.
Đưa miền vào danh sách cho phép

Đưa miền vào danh sách cho phép

Danh sách cho phép là khái niệm về file đính kèm miền dành cho các công ty không thể xác minh một miền cụ thể nhưng vẫn muốn sử dụng miền đó. Mặc dù việc đưa vào danh sách cho phép không cung cấp đầy đủ các tính năng về kỹ thuật và quản trị như việc xác minh miền, nhưng khi thực hiện hành động này thì Quản trị viên hệ thống có thể:

 • Truy cập một phần thông tin nhận dạng cá nhân cho người dùng có miền đó.
 • Tự động cấp quyền lên đến 2.000 người dùng mỗi giờ và 8.000 người dùng mỗi ngày thông qua Hệ thống cung cấp danh tính hoặc tiện ích tích hợp API SCIM.
Đưa miền email vào danh sách cho phép cho phiên bản của bạn

Đưa miền email vào danh sách cho phép cho phiên bản Workplace của bạn

Để đưa miền email vào danh sách cho phép vào Workplace, bạn phải đăng nhập với vai trò Quản trị viên hệ thống.

?
Bạn sẽ chỉ có thể đưa vào danh sách cho phép một miền được dùng trong địa chỉ email liên kết với tài khoản Quản trị viên hệ thống trên Workplace thực hiện hành động này.
1
Đi đến Bảng điều khiển quản trị rồi điều hướng đến phần Cài đặt.

2
Đi đến tab Miền email.

3
Trong vùng Thêm miền mới, hãy nhập tên miền rồi nhấp vào Thêm miền.