Cộng đồng WorkplaceHãy tham gia cộng đồng Workplace để chia sẻ và học hỏi từ các tổ chức khác đang sử dụng Workplace.

Công bố về sản phẩm Workplace

Hiện đã có một nhóm đa công ty dành cho tất cả những người muốn cập nhật tin tức về sản phẩm Workplace.

Những điều mà quản trị viên Workplace có thể quan tâm

Một nơi để Quản trị viên Workplace cập nhật về bản phát hành sản phẩm cũng như các tài nguyên học tập dành cho Quản trị viên.

Cộng đồng người dùng Workplace

Một cộng đồng mở trên toàn cầu để người dùng Workplace thảo luận về tất cả những vấn đề liên quan đến Workplace, cuộc Cách mạng kỹ thuật số, SaaS, truyền thông nội bộ và nhân sự.

Workplace for Good

Nhóm đa công ty này là nơi bạn có thể đưa ra cũng như tiếp nhận lời khuyên, kết nối với đồng nghiệp và tìm thông tin cần thiết.