Workplace của bạn, cộng đồng của bạn

Tham gia cộng đồng Workplace phù hợp để truy cập được tất cả đợt công bố mới nhất về sản phẩm, nguồn lực học tập, các buổi đào tạo, cũng như tiếp cận cơ hội kết nối và chia sẻ kiến thức.

Công bố về sản phẩm Workplace

Cập nhật tin tức mới nhất về sản phẩm trên Workplace, chương trình đào tạo, bản cập nhật tính năng và tính năng mới bổ sung vào gia đình Workplace.

Cộng đồng Workplace dành cho quản trị viên

Nơi để quản trị viên Workplace đặt câu hỏi cũng như nhận hỗ trợ từ đội ngũ Workplace và thành viên của cộng đồng.

Đăng nhập và kết nối với các tổ chức tận dụng tối đa Workplace giống như tổ chức bạn

24.000

Thành viên

2.800

Tổ chức

68

Quốc gia

Đăng ký nhận thông tin mới trên Workplace

Kết nối với Workplace để nhận thông tin chi tiết và tin tức mới nhất từ nhân viên tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến tiếp thị từ Meta, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.