Cấu hình CNTT

Đảm bảo mọi yếu tố liên quan đến CNTT phục vụ cho Workplace đều hoạt động suôn sẻ.

Tổng quan

Việc triển khai Workplace tại công ty bạn tối thiểu bao gồm hoạt động cấp phép tài khoản người dùng và chọn phương thức xác thực. Ngoài các bước này, còn có một số cấu hình bổ sung để đảm bảo triển khai Workplace thành công.

Xác minh miền

Để đảm bảo tất cả nhân viên bạn phụ trách sẽ chỉ thuộc về cộng đồng bạn quản lý và họ không được thêm làm người dùng vào các phiên bản Workplace khác, hãy xác minh mọi miền email mà nhân viên sẽ sử dụng để truy cập với Workplace.

Bạn có thể đọc thêm thông tin trong hướng dẫn Xác minh miền.

Khả năng gửi email

Nhân viên của bạn có thể nhận được tất cả các email từ Workplace (đặc biệt là email mời) không? Workplace sẽ gửi các email về nội dung và hoạt động tài khoản cho người dùng của bạn. Điều tối quan trọng là cơ sở hạ tầng email của tổ chức bạn không chặn các email do Workplace gửi.

Bạn có thể đọc thêm thông tin trong hướng dẫn Khả năng gửi email.

Kết nối mạng

Để sử dụng Workplace, điều vô cùng quan trọng là phải đảm bảo rằng người dùng trên mạng của công ty bạn có thể truy cập các điểm cuối dịch vụ của Workplace. Việc này có thể đòi hỏi phải có một số khả năng quản lý thay đổi ở cấp độ mạng và proxy.

Bạn có thể đọc thêm thông tin trong hướng dẫn Kết nối mạng.