GIỚI THIỆU

Quản lý nhân viên

Tìm hiểu thêm về cách xây dựng Nhóm nhân viên, chỉnh sửa trang cá nhân cho mọi người trong tổ chức và tạo tài khoản mới. Quản trị viên hệ thống có thể tạo hàng loạt và từng tài khoản Workplace. Truy cập phần hỗ trợ nhà phát triển và CNTT để tìm hiểu về cách tự động tạo tài khoản thông qua nhà cung cấp danh tính qua đám mây hoặc Active Directory.

Tìm hiểu cách:

Thông tin này có hữu ích không?