Quản lý tài khoản người dùng

Tài khoản Workplace cho tổ chức của bạn có thể được quản lý thủ công nhờ quản trị viên hệ thống hoặc quản lý tự động bằng cách sử dụng nhà cung cấp danh tính qua đám mây. Ngoài ra, Workplace cũng hỗ trợ quản lý tài khoản tự động thông qua Active Directory.

Sử dụng nhà cung cấp danh tính qua đám mây là cách đơn giản để quản lý tài khoản tự động trong Workplace. Các đối tác quản lý danh tính và quyền truy cập của chúng tôi mang đến những lợi ích sau:
  • Quản lý tập trung dữ liệu người dùng. Kết nối kho lưu trữ danh tính chính (ví dụ: Microsoft Active Directory hoặc Oracle Directory Server) với một thư mục đám mây để đồng bộ tài khoản người dùng trên các ứng dụng, bao gồm Workplace. Một tác nhân hoặc plugin của nhà cung cấp danh tính qua đám mây sẽ đồng bộ các thay đổi từ kho lưu trữ danh tính chính vào bản sao trên đám mây.
  • Hệ thống lưu trữ dữ liệu hợp nhất. Duy trì kho lưu trữ danh tính chính khi mọi người tham gia và rời khỏi tổ chức.
  • Đồng bộ các thay đổi của tài khoản với Workplace. Các thay đổi về trạng thái và thông tin tài khoản người dùng đều được đồng bộ giữa nhà cung cấp danh tính qua đám mây và Workplace. Vì thế, bạn không cần quản lý người dùng theo cách thủ công khi họ tham gia và rời khỏi tổ chức của mình.
Để bắt đầu, với vai trò là quản trị viên hệ thống, bạn hãy làm theo các bước đã nêu tại đây để tạo ứng dụng tích hợp tùy chỉnh nhằm cấp phép cho tài khoản người dùng. Các bước này sẽ cung cấp cho bạn những giá trị cần thiết sau đây để hoàn tất cấu hình:
  • Mã truy cập: Mã truy cập cho phép ứng dụng quản lý tài khoản.
  • URL SCIM: Điểm cuối API mà ứng dụng đám mây sẽ sử dụng để quản lý tài khoản.
  • ID cộng đồng: ID tổ chức của bạn, cho phép ứng dụng đám mây phân biệt các phiên bản Workplace.
Tiếp theo, hãy làm theo hướng dẫn của nhà cung cấp danh tính qua đám mây.
Lưu ý rằng Workplace tích hợp tự nhiên với các đối tác sau:
Thông tin này có hữu ích không?