Giới thiệu về Workplace

Workplace là công cụ để kết nối mọi người trong công ty bạn, ngay cả khi họ đang làm việc từ xa. Đây cũng là nơi bạn có thể sử dụng các tính năng quen thuộc như Nhóm, Chat, Phòng họp mặtphát video trực tiếp để khuyến khích mọi người trò chuyện và làm việc cùng nhau.
Gói Workplace của bạn