Nhóm

Tạo không gian riêng tư để thảo luận về dự án, quản lý thông tin và chia sẻ tài liệu an toàn với đồng nghiệp hoặc khách hàng.

Ví dụ về Nhóm Workplace kín trên di động

Kiểm soát sự cộng tác

Nhóm là các không gian cộng tác để hoàn thành dự án.
Chỉ định nhiệm vụ, chia sẻ phản hồi, gắn thẻ đồng nghiệp và đăng nội dung cập nhật. Bạn có thể tạo số lượng nhóm tùy ý - tất cả chỉ bằng tính năng chia sẻ file an toàn và lưu trữ không giới hạn.

Chọn xem bạn nên đặt nhóm là mở, kín hay bí mật để quản lý quyền truy cập và đảm bảo rằng những người phù hợp có quyền truy cập vào thông tin họ cần.

Tập hợp các đội ngũ với nhau

Nhờ có nhóm đa công ty, mọi người có thể cộng tác với các đội ngũ bên ngoài công ty, đối tác, nhà cung cấp và khách hàng trong một không gian an toàn. Với bình luận theo chuỗi và khả năng chia sẻ tài liệu dễ dàng, bạn không còn phải tìm kiếm trong suốt các dấu vết email cũ để xem ai liên quan đến điều gì.

Nhóm bí mật đa công ty trên Workplace để cộng tác với các công ty bên ngoài
Phiên bản Nhóm kín trên Workplace dành cho máy tính
Xem cách hoạt động của Nhóm tại Telenor

Các đội ngũ tại Telenor đã sử dụng Nhóm để chia sẻ thông tin, phát triển nhanh chóng và đổi mới

Các tính năng trên Workplace

Tạo tài khoản

Email doanh nghiệp của bạn