Quản lý tài khoản

Tìm hiểu cách tạo, cập nhật và vô hiệu hóa tài khoản người dùng trên Workplace.

Tổng quan

Bạn cần cấp và thu hồi quyền truy cập vào Workplace khi mọi người tham gia và rời khỏi tổ chức. Bộ hướng dẫn này giới thiệu các khái niệm về cấp phép và vô hiệu hóa tài khoản, đồng thời trình bày cách tích hợp với Active Directory hoặc Nhà cung cấp danh tính qua đám mây để cấp phép tài khoản cho nhân viên của bạn.

Tại sao hoạt động cấp phép lại quan trọng

Để kết nối tổ chức của bạn, điều quan trọng là các nhân viên phải có thể tìm thấy và gắn thẻ lẫn nhau khi cộng tác. Trong Workplace, các đồng nghiệp và người quản lý có thể tìm kiếm, khám phá và thêm tài khoản nhân viên vào nhóm, thậm chí trước khi nhân viên sử dụng tài khoản đó lần đầu tiên. Điều này chỉ có thể thực hiện nếu tài khoản được cấp phép trước.

Tại sao hoạt động vô hiệu hóa lại quan trọng

Khi nhân viên nghỉ làm ở công ty, điều vô cùng quan trọng là phải thu hồi quyền truy cập của họ vào nội dung trên Workplace.

Nếu sử dụng phương thức Đăng nhập một lần (SSO), bạn có thể ngăn quyền truy cập của một tài khoản cụ thể khi nhân viên nghỉ việc. Tuy nhiên, tài khoản đó không bị vô hiệu hóa và chủ tài khoản vẫn có thể nhận được thông báo qua email từ Workplace. Các nhân viên khác sẽ vẫn có thể tìm và nhắn tin cho tài khoản đó, mà không hề thấy dấu hiệu nào cho biết nhân viên này đã nghỉ việc (đây là trải nghiệm tiêu cực cho người dùng).

Để thực sự đảm bảo rằng các nhân viên đã nghỉ việc không nhìn thấy nội dung của bạn, Workplace hỗ trợ và đề xuất bạn nên vô hiệu hóa tài khoản.