Cách làm việc

Khám phá những cách mới để sử dụng Workplace và cách tốt nhất để làm việc khoa học hơn.

Đăng ký để nhận thông tin mới

Hãy cập nhật các nguồn lực học tập, thông tin mới về sản phẩm, thông báo sự kiện v.v. trên Workplace.

Bắt đầu

Bạn mới dùng Workplace

Bạn vừa bắt đầu sử dụng Workplace? Đây chính là nơi dành cho bạn! Hãy tìm các hướng dẫn dành riêng cho người dùng để bắt đầu.


Hướng dẫn dành cho người dùng mới

Tìm hiểu cách sử dụng Workplace để cộng tác với đội ngũ, luôn cập nhật thông tin và kết nối với nhiều người hơn trong công ty.


Hướng dẫn dành cho người quản lý nhân viên

Tìm hiểu cách Workplace có thể hỗ trợ để bạn và đội ngũ của bạn làm việc cùng nhau hiệu quả hơn.


Hướng dẫn dành cho quản trị viên nhóm

Tìm hiểu về vai trò quản trị viên nhóm và cách quản lý nhóm hiệu quả.
Chương trình đào tạo và webinar


Hãy đăng ký tham gia khóa đào tạo và webinar miễn phí của chúng tôi để học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia của Workplace.


Xem tất cả các khóa đào tạo

Hoạt động truyền thông chiến lược

Tìm hiểu cách phát triển chiến lược giao tiếp trên toàn công ty với Workplace để giúp nhân viên luôn kết nối, tương tác và nắm rõ thông tin.

Đăng ký ngay hôm nay!

Hãy trở thành người sếp tuyệt vời nhất của nhân viên

Tìm hiểu cách xây dựng mối quan hệ và quản lý đội ngũ của bạn bằng nhóm trên Workplace.

Đăng ký ngay hôm nay!

Các lý thuyết nâng cao về bài viết

Tìm hiểu về các loại bài viết khác nhau, cách sử dụng, nội dung nào bạn nên đăng, v.v.

Đăng ký ngay hôm nay!Nguồn lực hữu ích khác

Trung tâm trợ giúp của Workplace

Tìm lời giải đáp đối với câu hỏi thường gặp và xem hướng dẫn từng bước cho mọi nhu cầu của bạn trên Workplace.

Nguồn lực kỹ thuật

Tìm hiểu về hoạt động quản lý tài khoản, xác thực, cấu hình CNTT, vòng đời của tài khoản, bảo mật và API.

Video

Tìm hiểu cách khai thác Workplace nhiều hơn nữa với loạt video đa dạng về cách triển khai Workplace, tính năng mới và tính năng hiện có, cùng với cách làm tốt nhất.

Cộng đồng

Tham gia thảo luận trong các cộng đồng Workplace để học hỏi từ tổ chức khác và những chuyên gia tâm huyết của Workplace.