Cách làm việc

Hướng dẫn từng bước cách hoàn thành công việc trong Workplace.

Làm quen với Workplace

Bạn vừa mới sử dụng Workplace? Đây chính là nơi dành cho bạn! Hãy tìm các hướng dẫn dành riêng cho người dùng để bắt đầu.
Khóa đào tạo và webinar


Hãy đăng ký tham gia khóa đào tạo và webinar miễn phí của chúng tôi để học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia của Workplace.


Xem tất cả các khóa đào tạo

Hoạt động truyền thông chiến lược

Tìm hiểu cách để đồng nghiệp luôn kết nối, tương tác và nắm rõ thông tin khi công ty có các nội dung cập nhật và hoạt động quan trọng.

Đăng ký ngay hôm nay!

Cách làm việc trên Workplace

Tìm hiểu cách thiết lập cấu trúc nhóm để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và hoàn thành công việc.

Đăng ký ngay hôm nay!

Kiến thức nền tảng dành cho quản trị viên Workplace

Tìm hiểu cách thiết lập và quản lý cộng đồng Workplace bằng Bảng điều khiển quản trị trên Workplace

Đăng ký ngay hôm nay!Thông tin & nguồn lực hữu ích khác

Trung tâm trợ giúp của Workplace

Tìm lời giải đáp đối với câu hỏi thường gặp và xem hướng dẫn từng bước cho mọi nhu cầu của bạn trên Workplace.

Nguồn lực kỹ thuật

Tìm hiểu về hoạt động quản lý tài khoản, xác thực, cấu hình CNTT, vòng đời của tài khoản, bảo mật và API.

Video

Tìm hiểu cách khai thác Workplace nhiều hơn nữa với loạt video đa dạng về cách triển khai Workplace, tính năng mới cũng như tính năng hiện có và cách làm tốt nhất.

Cộng đồng

Tham gia thảo luận trong các cộng đồng Workplace để học hỏi từ tổ chức khác và những chuyên gia tâm huyết của Workplace.