Cách Nhóm đa công ty trợ giúp các tổ chức cộng tác

Nhóm đa công ty là không gian riêng tư để cộng tác trong các dự án và chia sẻ tài liệu với bất kỳ tổ chức nào mà bạn đang hợp tác.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT
workplace multi company group - Workplace from Meta

Thông qua Nhóm đa công ty, bạn có thể làm việc với các đội ngũ bên ngoài, đối tác, nhà cung cấp và khách hàng trong không gian an toàn để cùng nhau đạt được nhiều kết quả hơn.

Tập hợp các đội ngũ

Tập hợp các đội ngũ

Sử dụng Nhóm đa công ty để tạo cuộc thăm dò ý kiến, chỉ định nhiệm vụ, chia sẻ biên bản họp, thảo luận về hành động, đăng thông tin mới và cộng tác hiệu quả hơn.

Với bình luận theo chuỗi và khả năng chia sẻ dễ dàng tài liệu, bạn không còn phải tìm kiếm email cũ để xem ai chịu trách nhiệm cho việc gì.

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Bài học rút ra tại hội nghị Flow 2018

Chúng tôi đã tổ chức hội nghị lãnh đạo toàn cầu đầu tiên theo cách riêng. Từ những trích dẫn thú vị cho đến góc nhìn chuyên sâu của diễn giả, sau đây là các nội dung trong hội nghị.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Đánh dấu là quan trọng: Cách mới để lãnh đạo báo hiệu bài viết có mức độ ưu tiên cao

Đảm bảo bài viết có dấu hiệu quan trọng tiếp cận đúng đối tượng, cả trên và ngoài Workplace. Sau đó, đo lường tác động bằng các công cụ báo cáo mới.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Đem công cụ Kiểm tra an toàn đến Workplace trên di động và máy tính

Với công cụ Kiểm tra an toàn trên Workplace, các cộng đồng làm việc sẽ chuẩn bị tốt hơn khi gặp khủng hoảng, vì công ty có thể xác định vị trí của nhân viên và hỗ trợ nhanh chóng.