Cách Bảng tin Workplace cập nhật thông tin cho nhân viên

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 5 PHúT
blog feed facebook - Workplace from Meta
Bảng tin là chỉ dẫn dành riêng cho mỗi người về những gì đang diễn ra trong tổ chức. Nhờ đó, bạn có thể cập nhật thông tin quan trọng mà không bị những thông tin khác làm phân tâm.

Doanh nghiệp hoạt động dựa trên thông tin nhưng thông tin lại dễ trở nên quá tải. Bảng tin sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến để hiển thị cho bạn thông tin mới từ những cá nhân và dự án mà bạn quan tâm trong luồng bài viết có thể cuộn.

Từ đó, bạn có thể liên tục kết nối với công việc, đội ngũ cũng như trọng tâm của tổ chức.

Chỉ thông tin bạn cần, không thêm thắt thừa thãi

Chỉ thông tin bạn cần, không thêm thắt thừa thãi

Bảng tin cũng sẽ đảm bảo rằng những người phù hợp sẽ xem được bài viết của bạn vào đúng thời điểm. Thông qua lượt thích, bình luận và cảm xúc, bạn có thể nhận được ý kiến đóng góp tức thì về tình hình doanh nghiệp.

Nhưng đừng chỉ nghe chúng tôi. Các Tổng Giám đốc rất thích sử dụng Bảng tin vì bằng cách này, họ có thể thực sự giữ kết nối với mọi bộ phận trong tổ chức.

"Bảng tin là thứ đầu tiên tôi kiểm tra vào mỗi sáng. Tôi xem nội dung mà mọi người đăng từ khắp nơi trên thế giới. Nhờ vậy, tôi có thể duy trì kết nối."

- Brad Jacobs, Tổng Giám đốc XPO Logistics
"Tôi thực sự rất thích lướt xem Bảng tin của công ty hàng ngày, thấy được một cửa hàng đã cải tạo, cũng như sự tự tin của nhân viên đối với dự án tân trang và kế hoạch phát triển."
- Hans Hoegstedt, Tổng Giám đốc, Miroglio Fashion

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Khám phá cách Walmart, Sunlife Financial và các công ty khác đang làm việc theo cách khoa học hơn tại sự kiện Transofrm NYC

Chúng tôi mời các khách hàng, đối tác của Workplace và những tổ chức khác muốn tìm hiểu thêm về Workplace đến tham dự sự kiện Transform NYC. Sau đây là một số điểm nổi bật về sự kiện.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Chuyển giao kiến thức: định nghĩa và cách thực hiện

Sau đây là khái niệm về chuyển giao kiến thức và cách triển khai hiệu quả hoạt động này vì nếu không chuyển giao kiến thức, bạn có thể mãi mãi mất đi kiến thức quý báu của tổ chức.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Thông tin đúc kết của Tổng Giám đốc: Cách Hiệp hội Bảo tồn Taronga để tăng chất lượng giao tiếp

Chúng ta gặp Hiệp hội Bảo tồn Taronga của Úc để cách họ sử dụng Workplace để tăng cường khả năng nắm bắt thông tin trong toàn tổ chức, từ tuyến đầu đến trụ sở chính.