Cởi mở với tinh thần khởi nghiệp: cách tư duy của Thế hệ 8x - đầu 10x có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

Trong phần thứ 4 của loạt phim, chúng tôi khám phá tham vọng của thế hệ nhân viên tiếp theo. Chúng tôi xem xét lý do sự phát triển nghề nghiệp là yếu tố quan trọng với Thế hệ 8x - đầu 10x và Thế hệ Y, cũng như cách tư duy khởi nghiệp của họ có thể mang lại lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT
millennial mindset - Workplace from Meta

91% người thuộc Thế hệ Y xem sự thăng tiến nhanh trong sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Họ sẵn sàng tìm ra những cách mới để biến mục tiêu này thành hiện thực. Thực tế ngày càng cho thấy rõ rằng tổ chức cần loại bỏ tình huống trao cho thực tập sinh cơ hội chỉ có một lần trong đời để đến và pha cà phê.

Thế hệ nhân viên tiếp theo đang tìm cách phát triển kỹ năng, đảm nhận những trách nhiệm lớn và thể hiện bản thân ngay từ đầu. Nếu có thể thu hẹp khoảng cách cũng như khai thác sự kết hợp giữa tham vọng, khao khát được công nhận và năng lực kỹ thuật này, tổ chức có thể đạt được lợi ích to lớn.

Xem video

3 nội dung chính

3 nội dung chính

  • Thế hệ 8x - đầu 10x cần hiểu lý do các kỹ năng họ đang học phù hợp với họ và doanh nghiệp
  • Các công ty thông minh sẽ tận dụng các kỹ năng công nghệ và cách tiếp cận mới của Thế hệ 8x - đầu 10x để mang lại nhiều giá trị hơn
  • Các công ty không thể thích ứng có thể không thu hút được thế hệ nhân tài tiếp theo - những người xem trọng và kỳ vọng có được sự cân bằng thích hợp hơn giữa công việc và cuộc sống

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

6 loại hệ thống tự động hóa (và cách các hệ thống này thay đổi tương lai của công việc)

Các loại hệ thống tự động hóa nào tại nơi làm việc đang trở nên phổ biến hơn và sẽ thay đổi tương lai của công việc như thế nào? Chúng tôi đã tìm hiểu chi tiết hơn.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

4 lĩnh vực mà AR (thực tế tăng cường) và VR (thực tế ảo) có thể hỗ trợ xây dựng nơi làm việc tốt hơn

AR và VR chuẩn bị thay đổi tương lai của công việc. Chúng tôi xem xét AR và VR sẽ mang lại điều gì cho lĩnh vực của bạn.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

4 cách hiệu quả để chia sẻ thông tin mới về công việc với nhân viên

Thông tin mới về công việc rất quan trọng, nhất là trong các tổ chức lớn hoặc khi mọi người làm việc từ xa. Sau đây là cách đảm bảo mọi người luôn cập nhật thông tin.