Gặp gỡ bệnh viện tại Singapore sử dụng hệ thống tự động hóa để thiết kế lại các quy trình y tế

Với hơn 16 trung tâm chuyên khoa và 45 khoa y tế, Bệnh viện Tan Tock Seng (TTSH) là một trong những bệnh viện đa khoa lớn nhất Singapore.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT
reimagine healthcare - Workplace from Meta

TTSH là bệnh viện đầu tiên trên thế giới triển khai Workplace. Khi mới tham gia nền tảng này, nhiệm vụ của họ là hiện đại hóa hệ thống giao tiếp cồng kềnh bao gồm email, thư mục được chia sẻ, mạng nội bộ và hàng tá cuộc họp.

TTSH đã đạt được những kết quả vượt xa mục tiêu ban đầu của mình, cũng như làm gián đoạn các quy trình và thủ tục đã bám rễ sâu trong cách làm việc của bệnh viện.

TTSH đã tạo 3 bot chat dành riêng cho bệnh viện trên Workplace và đang tạo bot chat thứ 4.

  1. Bot Danh mục hỗ trợ mọi người tìm kiếm đường dây nóng của phòng khám khi đang di chuyển.
  2. Bot Dịch thuật cung cấp tên và chức danh của các khoa bằng cả 4 ngôn ngữ chính thức tại Singapore.
  3. Với bot Viết tắt, nhân viên có thể xem nghĩa của các từ viết tắt thông qua Work Chat hoặc trong bài viết hay bình luận.
  4. Cuối cùng, bot Tìm kiếm dược phẩm (đang phát triển) sẽ hoạt động như thư viện ảo cung cấp tên thuốc, thông tin về nhà sản xuất, hình ảnh đóng gói và cách cấp thuốc.

Nhờ các bot này, đội ngũ của TTSH có thể giảm thời gian bị trói chân với công việc hành chính, nhờ đó có thêm thời gian chăm sóc bệnh nhân và cứu người.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Văn hoá | Thời gian đọc: 11 phút

Văn hóa công sở: định nghĩa và cách tạo ra tác động tích cực trong tổ chức của bạn

Khi đại dịch buộc các tổ chức phải thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động, việc xây dựng văn hóa tích cực nơi công sở đã trở thành ưu tiên cấp thiết của doanh nghiệp ở mọi nơi.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Công việc sẽ trông như thế nào tại nơi làm việc của tương lai?

Khi công các việc quen thuộc đang biến mất khỏi bối cảnh làm việc và nhường chỗ cho những công việc mới. Chúng tôi tìm hiểu những vai trò công việc mà tương lai của công việc sẽ cần đến.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Email công việc có phải là công cụ giao tiếp đã hết thời trong doanh nghiệp không?

Công cụ thay thế cho email: Các công cụ này là gì và có thể hỗ trợ bạn giao tiếp hiệu quả hơn như thế nào? Chúng tôi đã tìm hiểu chủ đề này.