Video hướng dẫn

Video hướng dẫn trên Workplace mà bạn có thể tải xuống và chia sẻ với cộng đồng.

Tất cả videoBắt đầuVideo về tính năng

Quản lý dự án

Quản lý dự án trong Workplace

Tìm hiểu cách nhóm Workplace có thể hỗ trợ bạn nắm vững sát sao mọi thông tin về những dự án quan trọng nhất.

Tải xuống
Cộng tác với những người bên ngoài tổ chức

Cộng tác với những người bên ngoài tổ chức

Thông qua nhóm đa công ty trên Workplace, bạn có thể cộng tác với những người bên ngoài tổ chức như đối tác, nhà cung cấp và tình nguyện viên.

Tải xuống
Sử dụng Workplace để ghi nhận

Ghi nhận trên Workplace

Nâng cao trải nghiệm của nhân viên bằng cách xây dựng văn hóa ghi nhận thành tích của họ.

Tải xuống
Khuếch trương văn hóa công ty

Khuếch trương văn hóa công ty

Sử dụng Workplace để nâng cao tinh thần cộng đồng đích thực và tôn vinh những cá nhân góp phần làm nên văn hóa công ty.

Tải xuống
Sử dụng Workplace để học hỏi & phát triển

Học hỏi & phát triển

Cung cấp tài liệu học hỏi & phát triển phù hợp với từng thành viên trong tổ chức.

Tải xuống
Khả năng tiếp cận & sự hiện diện của đội ngũ điều hành

Khả năng tiếp cận & sự hiện diện của đội ngũ điều hành

Khi thường xuyên sử dụng Workplace, đội ngũ lãnh đạo vừa củng cố các giá trị của công ty, vừa đảm bảo tất cả nhân viên cảm thấy gắn kết hơn với trụ sở chính.

Tải xuống
Thay đổi trải nghiệm đào tạo nhân viên mới

Thay đổi trải nghiệm đào tạo nhân viên mới

Đào tạo nhân viên mới đúng cách là vô cùng cần thiết để hỗ trợ thành viên mới của đội ngũ hòa nhập với tổ chức.

Tải xuống
Truyền thông hàng ngày

Truyền thông hàng ngày

Khi những trở ngại ngăn cản dòng thông tin lưu thông bị loại bỏ, khả năng liên lạc và thực hiện hành động của mọi người sẽ thay đổi.

Tải xuống
Sử dụng Workplace để tuyển dụng

Tuyển dụng nhân tài xuất sắc nhất

Đẩy nhanh quá trình từ khi phỏng vấn đến bước gửi thư mời làm việc nhờ Workplace.

Tải xuống
Đối thoại 2 chiều với nhân viên

Đối thoại 2 chiều với nhân viên

Tìm hiểu cách sử dụng Workplace để tạo hoạt động truyền thông nội bộ hấp dẫn và thúc đẩy mọi người hành động.

Tải xuống
Sử dụng Workplace cho thông báo chiến lược

Sử dụng Workplace cho thông báo chiến lược

Thu hẹp khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên, tăng cường mức độ nhận biết và nắm bắt của nhân viên về các thông báo chiến lược cốt lõi.

Tải xuống
Quản lý sự kiện

Quản lý sự kiện

Tìm hiểu cách sử dụng Workplace để xây dựng cộng đồng tích cực trong sự kiện nội bộ

Tải xuống
Chiến dịch nội bộ

Chiến dịch nội bộ

Sử dụng Workplace để thúc đẩy mức độ tương tác và hành động của nhân viên với các chương trình nội bộ.

Tải xuống
Sử dụng Workplace cho hoạt động truyền thông khi xảy ra tình huống khẩn cấp

Sử dụng Workplace cho hoạt động truyền thông khi xảy ra tình huống khẩn cấp

Sử dụng Workplace để thông báo và đảm bảo an toàn cho nhân viên khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Tải xuống