Video hướng dẫn

Video hướng dẫn về Workplace mà bạn có thể tải xuống và chia sẻ với cộng đồng.

Tất cả videoVideo về tính năngVideo chiến lược

Sử dụng Workplace trong vai trò quản trị viên

Sử dụng Workplace trong vai trò quản trị viên

Tìm hiểu cách quản lý cộng đồng Workplace từ Bảng điều khiển quản trị.

Tải xuống
Sử dụng Workplace trong vai trò người quản lý nhân viên

Cách sử dụng Workplace trong vai trò người quản lý nhân viên

Tìm hiểu cách sử dụng nhóm Workplace để quản lý mối quan hệ với nhân viên cấp dưới và xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn với ban quản lý.

Tải xuống
Sử dụng Workplace trong vai trò người giữ vị trí điều hành

Cách sử dụng Workplace trong vai trò người giữ vị trí điều hành

Thông qua Workplace, đội ngũ điều hành có thể xây dựng mối quan hệ kết nối vững chắc hơn trong công ty bằng hoạt động truyền thông chân thực và cuốn hút.

Tải xuống
Cộng tác về file

Cộng tác về file

Chúng tôi giới thiệu một số tính năng mới để bạn chia sẻ, khám phá các file dễ dàng, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Tải xuống
Làm cho tổ chức phi lợi nhuận trở thành cộng đồng gắn kết

Làm cho tổ chức phi lợi nhuận trở thành cộng đồng gắn kết

Tìm hiểu về Workplace và cách nền tảng này tạo điều kiện để tổ chức của bạn có thể truyền đạt thông tin cũng như cộng tác hiệu quả hơn.

Tải xuống
Công cụ video trên Workplace

Công cụ video trên Workplace

Tìm hiểu cách sử dụng các tính năng video của Workplace để tăng cường hoạt động truyền thông nội bộ.

Tải xuống
5 trụ cột: Sự tham gia của đội ngũ điều hành

5 trụ cột: Sự tham gia của đội ngũ điều hành

Việc đảm bảo đội ngũ lãnh đạo ủng hộ và tham gia là yếu tố then chốt mang lại thành công cho tất cả những lần triển khai.

Tải xuống
5 trụ cột: Quy trình làm việc & cấu trúc nhóm

5 trụ cột: Quy trình làm việc & cấu trúc nhóm

Tìm hiểu cách thiết lập cơ sở hạ tầng nhóm để đáp ứng các nhu cầu riêng của tổ chức.

Tải xuống
5 trụ cột: Tích hợp kỹ thuật

5 trụ cột: Tích hợp kỹ thuật

Việc tích hợp Workplace vào hệ thống CNTT sẽ mang đến nền tảng bảo mật và thành công lâu dài cho tổ chức.

Tải xuống
5 trụ cột: Người tiên phong sử dụng Workplace

5 trụ cột: Người tiên phong sử dụng Workplace

Tìm hiểu cách hỗ trợ những người tiên phong sử dụng Workplace để thúc đẩy mức độ tương tác trên Workplace.

Tải xuống
5 trụ cột: Chiến lược truyền thông

5 trụ cột: Chiến lược truyền thông

Phát triển chiến lược truyền thông gắn kết để chuẩn bị triển khai Workplace cho tổ chức và duy trì sự tương tác sau khi triển khai.

Tải xuống
Nhóm

Nhóm

Tìm hiểu cách Workplace có thể hỗ trợ để bạn chia sẻ thông tin với đội ngũ, bộ phận hoặc toàn công ty.

Tải xuống
Bài viết

Bài viết

Tìm hiểu về tất cả các loại bài viết khác nhau và cách liên lạc hiệu quả trong Workplace.

Tải xuống
Chat

Chat

Tính năng Chat trên Workplace có thể hỗ trợ để bạn duy trì kết nối với công việc và đội ngũ của mình.

Tải xuống
Video trực tiếp

Video trực tiếp

Nhờ video trực tiếp, bạn có thể tạo hoạt động truyền thông nội bộ chân thực và thú vị.

Tải xuống
Di động

Di động

Công nghệ ưu tiên di động của Workplace sẽ hỗ trợ bạn duy trì kết nối dù ở bất kỳ đâu.

Tải xuống
Thông báo

Thông báo

Tìm hiểu cách điều chỉnh chủ đề và phương thức nhận thông báo.

Tải xuống