Kế hoạch truyền thông về hoạt động ra mắt

Mẫu chiến dịch truyền thông nội bộ mà bạn có thể sử dụng để quảng cáo việc ra mắt Workplace cho tổ chức của mình.

Explore Group activity

Kế hoạch bao gồm nội dung gì?

Thông báo chính

Gửi thông báo qua email, mạng nội bộ và Workplace để quảng bá Workplace trước, trong và sau khi ra mắt tại tổ chức của bạn.

Tài sản

Các tài sản tải xuống được như áp phích, bưu thiếp, hình nền máy tính, biểu ngữ trên mạng nội bộ và hơn thế nữa.

Thông tin & nguồn lực hữu ích

Để bạn có thể khai thác nhiều giá trị của Workplace hơn.

Các giai đoạn ra mắt

Trước khi ra mắt

Đảm bảo bạn có sự liên kết từ những người tiên phong, cấp quản lý và đội ngũ điều hành - họ đều đóng vai trò then chốt để tạo nên một sự kiện ra mắt thành công. Công bố Workplace sắp ra mắt và tạo sự hứng khởi hướng đến ngày ra mắt.

Trong thời gian ra mắt

Cách tốt nhất để thu hút nhân viên tham gia là tạo sự thú vị cho ngày ra mắt, nhưng cũng đừng quên mang đến những hướng dẫn và sự hỗ trợ cần thiết cho mọi người kích hoạt trang cá nhân của họ.

Sau khi ra mắt

Đừng để mất đà sau ngày ra mắt. Bạn, đội ngũ điều hành, những người tiên phong cần thường xuyên chia sẻ luồng nội dung để thu hút mọi người trong tổ chức và tăng số nhân viên tích cực hoạt động cũng như tương tác.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Tải xuống Kế hoạch truyền thông và khám phá các thông báo qua email, bài viết trên Workplace, tài sản có thể tải xuống và hơn thế nữa - tất cả đều có sẵn.

Đăng ký nhận thông tin mới

Hãy luôn cập nhật nguồn lực học tập, thông tin mới về sản phẩm, thông báo sự kiện, v.v. trên Workplace.