Đăng ký nhận email marketing từ Workplace

Khi đăng ký nhận email marketing từ Workplace, bạn sẽ luôn được cập nhật về nguồn lực học tập, thông tin mới về sản phẩm, thông báo về sự kiện và nhiều nội dung khác trên Workplace from Meta. Hãy nhập thông tin chi tiết ở dưới đây để đăng ký.

* Trường bắt buộc
Bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Workplace, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận và hủy đăng ký nhận các email nêu trên bất cứ lúc nào.