Trở thành thành viên đích thực của nhóm

Bản chất của hình thức làm việc nhóm là hoạt động làm việc với người khác. Làm việc với người khác mang lại lợi ích gì và làm cách nào để bạn học được cách làm việc với người khác hiệu quả?

CộNG TáC NHóM | THờI GIAN đọC: 7 PHúT
working with others - Workplace from Meta

Theo bản năng, chúng ta đều biết rằng hợp tác với người khác là điều tốt. Nhưng tại sao khả năng này lại quan trọng? Làm việc nhóm và cộng tác nhóm sẽ như thế nào khi bạn bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu? Nếu muốn phát triển kỹ năng làm việc nhóm thì bạn có thể bắt đầu từ bài viết này.

Làm việc với người khác nghĩa là gì?

Làm việc với người khác nghĩa là gì?

Khi đề cập đến khả năng làm việc với người khác, mọi người thường mô tả đó là sự kết hợp các "kỹ năng mềm" để hợp tác nhằm thực hiện nhiệm vụ và hình thành mối quan hệ làm việc có hiệu quả. Vậy thì khả năng này biểu hiện như thế nào?

Đại học Luật Nebraska mô tả khả năng làm việc hiệu quả với người khác là:

 • Có thể tương tác hiệu quả, cộng tác, hợp tác và quản lý xung đột với người khác nhằm hoàn thành công việc
 • Hiểu rõ nền tảng văn hóa của những người tương tác với bạn (ví dụ: khách hàng và đồng nghiệp)
 • Đưa ra quyết định độc lập và theo nhóm
 • Bày tỏ ý kiến và tôn trọng các ý kiến khác
 • Có tính linh hoạt
Trở lại nơi làm việc

Hãy tải xuống tài liệu hướng dẫn thiết yếu này để khám phá những cơ hội và thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong bối cảnh thay đổi về cách thức làm việc chưa từng có tiền lệ này.

Định nghĩa về làm việc nhóm

Định nghĩa về làm việc nhóm

Về bản chất, hoạt động làm việc với người khác có liên quan đến hình thức làm việc nhóm. Từ điển Merriam-Webster định nghĩa làm việc nhóm là: "Công việc được thực hiện bởi nhiều cộng sự, trong đó mỗi người chịu trách nhiệm một phần nhưng hiệu quả của toàn bộ công việc phụ thuộc vào khả năng cá nhân của tất cả người tham gia".

Theo định nghĩa này, hình thức làm việc nhóm tập hợp khả năng của chúng ta để hướng đến mục tiêu chung. Khi đó, mục tiêu này được nhấn mạnh hơn mong muốn về thành tựu riêng của bất cứ cá nhân nào. Nói cách khác, nếu là một thành viên trong nhóm thì bạn phải ưu tiên cho mục tiêu của nhóm.

Các chuyên gia đồng ý với định nghĩa này. Nhà tâm lý học xã hội xuất chúng J. Richard Hackman được biết đến rộng rãi vì đã đặt ra mô hình 5 yếu tố để đạt được thành công theo nhóm. Mô hình này nêu ra các phẩm chất và điều kiện để làm việc nhóm hiệu quả:

 1. Nhóm có phải là đội ngũ thực sự với ranh giới rõ ràng, có các thành viên phụ thuộc lẫn nhau và số lượng thành viên ổn định theo thời gian không?
 2. Nhóm có định hướng và mục tiêu rõ ràng không? (Định hướng và mục tiêu đó phải có tính thử thách và hệ quả.) Nhóm có tập trung vào kết quả hơn là phương thức không?
 3. Cấu trúc của nhóm - nhiệm vụ, thành phần và các quy tắc ứng xử cốt lõi - có hỗ trợ, thay vì cản trở, quá trình làm việc nhóm không?
 4. Nhóm có quan hệ kết nối và tương tác xã hội vững mạnh để trợ giúp mọi người thực hiện công việc chung không?
 5. Nhóm có chương trình hướng dẫn phù hợp để trợ giúp thành viên vượt qua các điểm khó khăn và tận dụng cơ hội mới không? Các thành viên có nhận được chương trình hướng dẫn khi họ sẵn sàng nhất để tiếp nhận và sử dụng hướng dẫn không?
Tại sao khả năng làm việc hiệu quả với người khác lại quan trọng?

Tại sao khả năng làm việc hiệu quả với người khác lại quan trọng?

Đôi khi chúng ta cảm thấy kỹ năng mềm chỉ là bổ trợ và khả năng làm việc nhóm hiệu quả không quan trọng bằng các kỹ năng cứng như bằng cấp cùng chứng nhận.

Tuy nhiên, kỹ năng mềm là yếu tố vô cùng quan trọng để thành công. Theo nghiên cứu từ Đại học Queens ở Charlotte, 44% nhà điều hành hàng đầu tin rằng kỹ năng mềm chiếm phần lớn nhất trong khoảng trống kỹ năng ở Hoa Kỳ và 73% cảm thấy kỹ năng mềm quan trọng hơn các kỹ năng liên quan trực tiếp đến công việc.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng gần 3/4 công ty đánh giá khả năng cộng tác và làm việc nhóm là "rất quan trọng”. Tuy nhiên, chỉ 18% số nhân viên được đánh giá khả năng cộng tác trong những lần đánh giá hiệu quả công việc.

Các mối quan hệ trong công việc cũng quan trọng nhưng không chỉ vì những kết nối này có thể làm cuộc sống thú vị hơn. Trong phương pháp để đo lường khả năng quản lý hiệu quả, Gallup đo lường các mối quan hệ tại nơi làm việc bằng số liệu "bạn có bạn tốt nhất tại nơi làm việc không?".

Khi câu trả lời là "có", các dấu hiệu thành công thường được cải thiện. Gallup phát hiện ra rằng những phụ nữ hoàn toàn đồng ý rằng họ có bạn tốt nhất tại nơi làm việc thường có tỷ lệ là nhân viên gắn bó (63%) cao gấp hơn 2 lần những phụ nữ chọn phương án khác (29%).

Trong thế giới công việc ngày nay, việc cộng tác quan trọng hơn bao giờ hết và chúng ta cũng dành nhiều thời gian hơn trước để tham gia các hoạt động cộng tác. Nhu cầu xây dựng đội ngũ từ xa và kết nối nhân viên văn phòng với nhân viên tuyến đầu hoặc nhân viên lưu đông ngày càng tăng. Do đó, tổ chức sẽ cần tìm ra các quy trình cùng với công cụ để tạo điều kiện cho hoạt động giao tiếp và cộng tác diễn ra hiệu quả.

Giá trị của sự gắn kết xã hội

Giá trị của sự gắn kết xã hội

Nhưng vấn đề không chỉ là công nghệ. Khi kiến thức và kỹ năng của nhân viên ngày càng quan trọng hơn đối với sự phát triển của công ty, tổ chức cũng cần hiểu rõ cách những nhân viên này tương tác và giá trị mà các tương tác xã hội tạo ra. Quá trình này đã bắt đầu diễn ra. Trong báo cáo gần đây, Economist Intelligence Unit tìm hiểu cách để công ty cải thiện khả năng làm việc nhóm nhờ ưu tiên cũng như hỗ trợ các mạng lưới và sự gắn kết xã hội vững chắc hơn.

Khảo sát được thực hiện với hơn 200 giám đốc và nhà lãnh đạo điều hành cho thấy các nhà điều hành đánh giá rất cao tầm quan trọng của "tính xã hội" trong việc thúc đẩy thành công. Nhưng họ cũng chỉ ra những giá trị mà sự gắn kết xã hội có thể mang lại cho cá nhân và đội ngũ.

 • Các công ty tự chấm cho mình điểm cao ở những phẩm chất liên quan đến nguồn vốn xã hội dồi dào (ví dụ: mức độ gần gũi với đồng nghiệp và cấp trên, tính cởi mở, hoạt động cộng tác, luồng thông tin trên toàn công ty và sự tin tưởng) thường hay xem mình là nhà cải tiến cũng như có mức tăng trưởng doanh thu hiện tại và dự kiến cao hơn
 • Khi xã hội hóa quy trình làm việc - như chỉ định nhân viên hợp tác để thực hiện 1 nhiệm vụ, công ty có thể cải thiện chất lượng và đảm bảo nhiều người hiểu được các quyết định và cách làm việc
 • Các tổ chức có nguồn vốn xã hội tự báo cáo cao hơn thường có khả năng đào tạo nhập môn cho nhân viên mới nhanh hơn, trong đó 35% số người tham gia khảo sát cho biết quá trình này kéo dài ít hơn 2 tuần
Làm việc nhóm và làm việc cá nhân

Làm việc nhóm và làm việc cá nhân

Dưới đây chỉ là một số ít lợi ích khi làm việc theo nhóm:

Chia sẻ ý tưởng và đổi mới. Khi nhiều người cùng thực hiện công việc, bạn sẽ có thêm ý tưởng. Nhưng ngoài ra, suy nghĩ của 1 người sẽ khơi gợi ý tưởng của người khác và cả nhóm có thể thảo luận để phát triển ý tưởng.

Phân bổ khối lượng công việc. Khi nhiều người cùng chung tay, công việc sẽ bớt nặng nề. Nếu bạn có thể phân chia nhiệm vụ hiệu quả cũng như giao nhiệm vụ phù hợp nhất với khả năng của từng người thì nhóm sẽ hoàn thành công việc nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Xác định và phát huy thế mạnh của nhau. Khi thành viên trong nhóm hiểu rõ kỹ năng, kinh nghiệm, điểm mạnh và điểm yếu của nhau, họ có thể hoạt động như một thể thống nhất cũng như thích ứng với các nhiệm vụ khác nhau bằng cách giao đúng việc cho đúng người.

Hỗ trợ lẫn nhau. Hoạt động làm việc nhóm là trải nghiệm chung và có thể tạo ra sự kết nối mang tính hỗ trợ giữa các cá nhân. Nếu khi làm việc, thành viên trong nhóm đều nghĩ rằng "lợi ích của nhóm là trên hết", họ chắc chắn sẽ muốn hỗ trợ và tôn vinh lẫn nhau.

Học hỏi lẫn nhau. Khi làm việc cùng người khác, bạn có cơ hội để học hỏi các kỹ năng và phong cách tư duy mới. Bạn sẽ dần thấm nhuần những thói quen tốt mà bạn học hỏi từ thành viên trong nhóm khi làm việc cùng nhau hàng ngày.

Tăng năng suất. Một nhóm làm việc hiệu quả không chỉ cần những thành viên làm việc hiệu quả. Khi là thành viên của nhóm, bạn nhận được nguồn năng lượng và cảm giác thành tựu khác với khi làm việc cá nhân. Thôi thúc làm việc vì nhóm thay vì cho bản thân và mục tiêu cá nhân có thể là động lực mạnh mẽ.

Làm cách nào để bạn làm việc hiệu quả với người khác?

Làm cách nào để bạn làm việc hiệu quả với người khác?

Một số người có sẵn khả năng làm việc hiệu quả với người khác. Nhưng nếu bạn không phải là họ thì sao? Bạn có thể học hỏi khả năng này không? May mắn là khả năng làm việc nhóm hiệu quả được tạo thành từ nhóm kỹ năng mà bạn có thể học hỏi.

Lắng nghe

Lắng nghe - đặc biệt là lắng nghe chủ động - là kỹ năng mọi người thường bỏ qua. Nhưng nếu nắm vững kỹ năng này, bạn có thể thấy được sự biến đổi thực sự. Để lắng nghe hiệu quả, bạn cần tập trung vào mọi thứ người còn lại đang nói và chống lại cảm giác thôi thúc thả trôi mình theo những suy nghĩ hoặc ý tưởng cá nhân.

Hãy tìm cách phản ứng để cho người nói thấy rằng bạn đang lắng nghe - ví dụ như giao tiếp bằng mắt, gật đầu xác nhận và ghi nhận bằng lời nói hay đặt câu hỏi hoặc tóm tắt những điều bạn hiểu.

Nói chuyện

Dù bạn gặp mặt trực tiếp hay giao tiếp từ xa, hình thức giao tiếp bằng lời nói vẫn là yếu tố quan trọng. Hãy luyện tập cách truyền đạt rõ ràng ý tưởng của bạn bằng lời và nói bằng giọng điệu dõng dạc, tự tin.

Khi bạn nói, hãy để ý những thói quen như sử dụng các từ đệm (ví dụ: ừ, ừm hoặc chẳng hạn như) và nói lướt hoặc lẩm bẩm các từ. Bạn nên nhớ rằng các khoảng dừng là công cụ hiệu quả để nhấn mạnh ý nghĩa, đồng thời là khoảng thời gian để người nghe xử lý và suy ngẫm về điều bạn đang nói.

Đồng cảm

Đồng cảm không chỉ là một kỹ năng làm việc mà còn là kỹ năng sống. Đồng cảm là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác và cảm nhận những gì họ đang cảm thấy trong tình huống cụ thể.

Bạn có thể luyện tập khả năng đồng cảm bằng cách dành thời gian mỗi ngày để nghĩ đến những người bạn quan tâm. Điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ và họ cảm thấy như thế nào? Bạn nên phản hồi họ ra sao cho phù hợp và sẽ đóng vai trò gì với những gì họ đang trải qua?

Tính linh hoạt

Khi làm việc với người khác, bạn cần tiếp thu và cho phép những ý tưởng và niềm tin khác với những gì bạn nghĩ ảnh hưởng đến kết quả mà bạn quan tâm. Nếu bạn có chính kiến mạnh hoặc quen làm việc một mình và nắm toàn quyền kiểm soát thì bạn có thể sẽ cần thời gian để xây dựng kỹ năng này.

Hãy tạo thói quen tập trung vào hiện tại và tương lai, thay vì quá khứ. Bạn nên nhìn vào các giải pháp và kết quả, chứ đừng đổ lỗi hoặc băn khoăn rằng liệu phương pháp khác có cho ra kết quả giống như vậy không. Một thói quen có ích khác là "mặc định là có", nghĩa là xem mọi ý tưởng là điều khả thi cho đến khi được chứng minh ngược lại.

Kiên nhẫn

Đôi khi, công việc có thể khiến bạn nản lòng. Tính kiên nhẫn là một trong những kỹ năng hiệu quả nhất để giảm căng thẳng, tránh xung đột trong nhóm và duy trì sự tập trung vào mục tiêu.

Quá trình xây dựng tính kiên nhẫn chính là quá trình hiểu rõ những gì bạn có thể và không thể kiểm soát. Nếu bạn không thể làm điều gì có tính xây dựng trong một tình huống gây khó chịu thì bạn nên chuyển sự chú ý đến phản ứng của bạn. Từ đó, bạn có thể giữ cho cách phản ứng và cấp độ căng thẳng của mình ở mức tối thiểu. Bạn có thể thay đổi tình hình không? Tình huống này quan trọng như thế nào với kế hoạch lớn?

Đàm phán

Khả năng đàm phán có thể trợ giúp bạn vượt qua xung đột tiềm ẩn trong công việc và đạt được kết luận tích cực. Để đàm phán, bạn cần tập trung vào mục tiêu của mình nhưng vẫn linh hoạt và sẵn sàng đón nhận các khả năng khác. Bạn cũng nên bình tĩnh và tỉnh táo, ngay cả khi chủ đề hiện tại rất quan trọng với bạn. Kỹ năng lắng nghe và thông cảm cũng rất cần thiết.

Hài hước

Khiếu hài hước là khả năng khó học nhưng bạn có thể luyện tập để cởi mở đón nhận sự hài hước của người khác ở nơi làm việc và tìm kiếm khía cạnh tích cực trong tình huống bất lợi.

Trân trọng các cá nhân

Bản chất của hoạt động làm việc nhóm là về con người và không có 2 người nào hoàn toàn giống nhau. Khi học được cách quý trọng và trân trọng các trải nghiệm, quan điểm và triết lý khác nhau đến từ đồng nghiệp, bạn không chỉ có thêm kỹ năng làm việc nhóm mà còn thu được một trong những lợi ích quý giá nhất khi làm việc với người khác.

Có thể bạn cũng quan tâm:

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Liên quan

Sự cộng tác nhóm: Cách trở thành nhân tố quyết định trong đội ngũ

Tìm hiểu thêm
Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Liên quan

Sự cộng tác nhóm: Cách trở thành nhân tố quyết định trong đội ngũ

Tìm hiểu thêm

Bài viết gần đây

Cộng tác nhóm | Thời gian đọc: 10 phút

Cách xây dựng sự cộng tác nhóm.

Thông qua sự cộng tác, nhân viên có thể làm việc khoa học, sáng tạo và hiệu quả hơn. Sau đây là cách để đội ngũ cộng tác hiệu quả.

Cộng tác | Thời gian đọc: 3 phút

Cộng tác đa ngành

Khám phá các bí quyết quan trọng để cải thiện hoạt động cộng tác đa ngành, bao gồm những lợi ích khi có nhiều quan điểm khác nhau và cách nâng cao hiệu quả làm việc nhóm tại nơi làm việc.

Cộng tác nhóm | Thời gian đọc: 8 phút

Cách cộng tác hiệu quả giữa các đội ngũ

Tìm hiểu cách khuyến khích sự cộng tác trong đội ngũ liên chức năng, đồng thời nắm rõ cách làm tốt nhất cũng như những khó khăn để tận dụng hiệu quả hơn sự cộng tác giữa các đội ngũ