Đồ họa thông tin về quá trình thiết kế tương lai của công việc

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 3 PHúT
Đồ họa thông tin về quá trình thiết kế tương lai của công việc
Trong loạt blog mới nhất, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn 6 nguyên tắc chính mà chúng tôi cho là sẽ định hình tương lai của công việc. Giờ đây, bạn có thể tải xuống danh sách đầy đủ trong đồ họa thông tin 1 trang tiện dụng mới.

[1] Trường Kinh doanh John Olin, Đại học Washington

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Dễ dàng truy cập và quản lý: Đặc quyền mới dành cho quản trị viên nhóm trong Chat trên Workplace

Chat trên Workplace là công cụ hiệu quả mà mọi người sử dụng để hoàn tất công việc. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng tham gia các cuộc trò chuyện quan trọng nhờ đặc quyền mới dành cho quản trị viên.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Cách AirAsia đang dùng Workplace để đến khắp mọi nơi

Hoạt động giao tiếp hiệu quả hơn, quy trình làm việc thông minh hơn và hoàn thành nhiều công việc hơn. AirAsia đang sử dụng Workplace để thay đổi hoàn toàn cách mọi người làm việc cùng nhau.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Duy trì hoạt động ở nơi làm việc của tương lai

Công nghệ và thiết kế không gian làm việc hiện đại đang kết hợp với nhau để thúc đẩy những hành vi mới của nhân viên, cũng như thay đổi bản chất của công việc.