Chia sẻ danh xưng trong Workplace

Giờ đây, mọi người có thể chia sẻ danh xưng của mình trên trang cá nhân Workplace. Tìm hiểu cách bật tính năng này trong Workplace và hướng dẫn cộng đồng của bạn.


Danh xưng là các từ mà chúng ta sử dụng trong cuộc trò chuyện để nói đến ai đó mà không sử dụng tên của họ. Những danh xưng phổ biến mà bạn có thể quen thuộc là cô ấy, cô ta, anh ấy và anh ta. Tuy nhiên, có nhiều danh xưng khác dùng để nhận diện bạn và đồng nghiệp.
Mọi người thường cho rằng bạn biết danh xưng của một người dựa trên hình thức bên ngoài và biểu hiện của họ, nhưng danh xưng không phải là thứ bạn có thể diễn giải chỉ bằng cách nhìn vào ai đó. Nhiều người sử dụng danh xưng có thể không tương ứng với cách bạn cảm nhận về ngoại hình của họ. Đó là vì danh xưng mang tính cá nhân sâu sắc và gắn liền với ý thức nội tại về bản thân.
Sử dụng đúng danh xưng của mọi người là cách quan trọng để thể hiện sự tôn trọng và tôn vinh danh tính của họ. Đó cũng là cách để tạo ra môi trường chấp nhận và hòa nhập.
Với Workplace, các tổ chức hiện có thể bật trường thông tin (không bắt buộc) trên trang cá nhân mà nhân viên sẽ dùng để chia sẻ danh xưng của họ với đồng nghiệp. Khi chia sẻ công khai danh xưng trong Workplace, mọi người có thể cho biết họ muốn người khác gọi mình như thế nào và biết được cách gọi người khác sao cho đúng.
Hướng dẫn này sẽ chỉ bạn cách quản trị viên bật trường danh xưng trên trang cá nhân và quảng bá trường này trong cộng đồng của họ. Ngoài ra, hướng dẫn cũng giới thiệu nhân viên cách thêm danh xưng vào trang cá nhân của họ và vị trí mà danh xưng sẽ hiển thị.
Quản trị viên hệ thống: bật trường danh xưng trên trang cá nhân Workplace
Quản trị viên hệ thống: bật trường danh xưng trên trang cá nhân Workplace
Để bật trường danh xưng trên trang cá nhân Workplace cho nhân viên, quản trị viên có thể đi đến phần Cài đặt trong Bảng điều khiển quản trị. Sau đó, nhấp vào tab Trường trên trang cá nhân rồi bật Danh xưng trong phần thông tin cá nhân.
Sau khi bạn bật trường danh xưng trong Workplace, tất cả nhân viên sẽ có lựa chọn thêm danh xưng vào trang cá nhân của mình. Để trợ giúp nhân viên hiển thị danh xưng của họ và giải thích cho cộng đồng biết tại sao danh xưng lại quan trọng, hãy xem mẫu liên lạc này.
Người dùng: hiển thị danh xưng trên trang cá nhân
Người dùng: hiển thị danh xưng trên trang cá nhân
Với Workplace, bạn có thể hiển thị danh xưng mình muốn người khác sử dụng khi nói đến bạn và cập nhật danh xưng bất cứ lúc nào.
Danh xưng thường được định dạng bằng dấu gạch chéo, ví dụ: họ/bọn họ, cô/cô ấy hoặc anh ấy/cô ấy. Văn bản trong trường thông tin này có thể sử dụng mọi ngôn ngữ và sẽ không được dịch tự động.
Danh xưng của bạn sẽ hiển thị trên trang cá nhân Workplace. Mọi người sẽ nhìn thấy danh xưng khi di chuột qua tên của bạn trên Workplace và trong Chat trên Workplace. Danh xưng không dùng để nói đến bạn ở nơi khác trên Workplace.
Nếu bạn không thêm danh xưng, trường thông tin này sẽ không hiển thị trên trang cá nhân của bạn. Nếu thêm danh xưng rồi sau đó muốn gỡ bỏ, bạn hãy xóa văn bản trong trường này để gỡ danh xưng khỏi trang cá nhân của bạn.
Để xem hướng dẫn từng bước về cách chia sẻ danh xưng của bạn hoặc bật trường danh xưng trong phần cài đặt quản trị, hãy nhấp vào đây để truy cập Trung tâm trợ giúp.
Thông tin & nguồn lực hữu ích khác
Thông tin & nguồn lực hữu ích khác
  • Xây dựng cộng đồng Workplace hòa nhập: Hướng dẫn bằng file PDF sẽ trợ giúp bạn lan tỏa chương trình Đa dạng & hòa nhập nhờ sức mạnh xây dựng cộng đồng của Workplace.
  • Bộ công cụ chiến dịch Làm đồng minh: Một chiến dịch nội bộ mẫu mà bạn có thể sử dụng trong chính Workplace của mình để hướng dẫn và thu hút nhân viên.
  • Bộ công cụ truyền tải văn hóa: Xác định, trao thưởng và tiếp lửa cho những người thúc đẩy sự thay đổi văn hóa tích cực trong tổ chức của bạn.
  • Đa dạng & hòa nhập: Tìm hiểu cách Workplace lan tỏa chương trình Đa dạng & hòa nhập hiện có, cũng như hỗ trợ bạn xây dựng cộng đồng và kết nối nhiều hơn tại nơi làm việc.