Sắp xếp hợp lý trong Workplace

Bí quyết và thủ thuật theo dõi cũng như quản lý khối lượng công việc.


Khối lượng công việc có thể trở nên quá nhiều, khiến bạn khó theo dõi được các nhiệm vụ, đoạn chat và bài viết đáng chú ý. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Bài hướng dẫn này giới thiệu một số bí quyết nhanh chóng và các tính năng ít người biết nhằm hỗ trợ bạn sắp xếp hợp lý, đồng thời luôn nắm rõ khối lượng công việc của mình.
1. Ghim bài viết lên đầu nhóm
1. Ghim bài viết lên đầu nhóm
Ghim bài viết có thông tin và nguồn lực quan trọng lên đầu nhóm để thành viên trong nhóm dễ dàng xem lại. Bài viết đã ghim là cách tuyệt vời để tập trung ở cùng một nơi các mục tiêu chính của đội ngũ và dự án, thỏa thuận làm việc, file cùng nhiều nội dung khác.
Cách ghim bài viết trong nhóm:
  1. Trong nhóm, tìm bài viết bạn muốn ghim.
  2. Nhấp vào ... và chọn Ghim bài viết.
Pinned post in a company announcements group2. Ghim tin nhắn và cuộc trò chuyện qua đoạn chat
2. Ghim tin nhắn và cuộc trò chuyện qua đoạn chat
Ghim cuộc trò chuyện quan trọng qua đoạn chat (ví dụ: đoạn chat của đội ngũ) lên đầu hộp thư. Cách ghim cuộc trò chuyện qua đoạn chat:
  1. Trong phần Đoạn chat, di chuột qua đoạn chat mà bạn muốn ghim và nhấp vào ...
  2. Chọn Ghim đoạn chat.
  3. Lúc này, đoạn chat nói trên sẽ nằm ở gần đầu danh sách, tùy theo số lượng đoạn chat khác mà bạn đã ghim và thứ tự ghim.
Pinned chat
Bạn cũng có thể ghim tin nhắn cụ thể trong cuộc trò chuyện qua đoạn chat để sau này luôn dễ tìm lại. Cách ghim tin nhắn:
  1. Di chuột qua tin nhắn bạn muốn ghim.
  2. Nhấp vào menu ba dấu chấm Khác.
  3. Chọn Ghim.
  4. Tin nhắn này sẽ xuất hiện dưới dạng một thanh nằm ngang ở đầu cửa sổ. Để đến tin nhắn đó, nhấp vào thanh này.
Pinned message3. Tìm file một cách nhanh hơn
3. Tìm file một cách nhanh hơn
Mỗi nhóm Workplace và cuộc trò chuyện trong Chat trên Workplace đều có tab File. Tại đây, bạn có thể tìm thấy tất cả các file đã chia sẻ ở cùng nơi.
Files tab4. Tạo nhóm riêng
4. Tạo nhóm riêng chỉ có bạn là thành viên
Tạo nhóm riêng bí mật để lưu trữ file, bản ghi chú cá nhân về các cuộc họp và danh sách việc cần làm hàng ngày, hàng tuần. Bạn có thể chia sẻ bài viết quan trọng mà mình cần theo dõi vào nhóm riêng. Bạn còn dùng được nhóm này để thử nghiệm định dạng đối với bài viết có mức độ hiển thị cao.
Tìm hiểu thêm về tất cả những cách sử dụng nhóm Workplace trong khóa đào tạo Group Mastery 101 (Kiến thức cơ bản để sử dụng nhóm thành thạo).