Sắp xếp ngăn nắp trong Workplace

Bí quyết và thủ thuật theo dõi cũng như quản lý khổi lượng công việc.


Khối lượng công việc có thể trở nên đầy ắp và bạn khó theo dõi được các nhiệm vụ, đoạn chat cũng như bài viết cần chú ý. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Bài hướng dẫn này giới thiệu một số bí quyết nhanh và các tính năng ít người biết đến nhằm hỗ trợ bạn sắp xếp ngăn nắp cũng như luôn nắm rõ khối lượng công việc của mình.
1. Theo dõi nhiệm vụ nhờ Mục hành động
1. Theo dõi nhiệm vụ nhờ Mục hành động
Sử dụng bài viết có Mục hành động để theo dõi những công việc cần hoàn thành. Bạn có thể @nhắc đến thành viên đội ngũ ở những nhiệm vụ cụ thể. Họ có thể đánh dấu hoàn tất khi làm xong những công việc này.
Action Items post is a group 2. Đặt lời nhắc
2. Đặt lời nhắc
Đặt lời nhắc về bài viết và tin nhắn chat có thời gian xử lý giới hạn nhằm đảm bảo không bỏ sót. Bạn sẽ nhận được thông báo khi đến thời điểm đã đặt trong lời nhắc.
Cách đặt lời nhắc về tin nhắn chat:
 1. Trong Chat, bạn hãy đi đến tin nhắn chat mà mình muốn đặt lời nhắc.
 2. Di chuột qua tin nhắn chat đó rồi nhấp vào ba dấu chấm, bạn sẽ thấy lựa chọn Khác
 3. Chọn Nhắc tôi và đặt giờ mà bạn muốn nhận được lời nhắc về đoạn chat.
*Bạn là người duy nhất nhận được lời nhắc về tin nhắn chat này. Người khác trong cuộc trò chuyện đó sẽ không nhận được lời nhắc.
Cách đặt lời nhắc về bài viết:
 1. Đi đến bài viết đó và nhấp vào ... ở góc trên cùng bên phải.
 2. Chọn Nhắc tôi về bài viết này và đặt giờ mà bạn muốn nhận được lời nhắc.
Create your reminder pop up3. Ghim bài viết lên đầu nhóm
3. Ghim bài viết lên đầu nhóm
Ghim bài viết có thông tin & nguồn lực quan trọng lên đầu nhóm để thành viên nhóm dễ dàng xem lại. Bài viết đã ghim là cách tuyệt vời để tập trung file, thỏa thuận làm việc, mục tiêu cũng như các thông tin quan trọng khác của dự án và đội ngũ về cùng một nơi.
Cách ghim bài viết trong nhóm:
 1. Trong nhóm, tìm bài viết bạn muốn ghim.
 2. Nhấp vào ... và chọn Ghim bài viết.
Pinned post in a company announcements group4. Ghim tin nhắn chat và cuộc trò chuyện
4. Ghim tin nhắn chat và cuộc trò chuyện
Ghim cuộc trò chuyện quan trọng, như đoạn chat của đội ngũ, lên đầu hộp thư. Cách ghim cuộc trò chuyện:
 1. Trong Chat, di chuột qua đoạn chat mà bạn muốn ghim và nhấp vào ...
 2. Chọn Ghim đoạn chat.
 3. Giờ thì đoạn chat này sẽ nằm ở gần đầu danh sách, tùy theo số lượng đoạn chat khác mà bạn đã ghim và thứ tự ghim.
Pinned chat
Bạn cũng có thể ghim tin nhắn cụ thể trong các cuộc trò chuyện để sau này luôn dễ tìm. Cách ghim tin nhắn:
 1. Di chuột qua tin nhắn mà bạn muốn ghim.
 2. Nhấp vào menu ba dấu chấm Khác.
 3. Chọn Ghim.
 4. Tin nhắn này sẽ xuất hiện dưới dạng một thanh nằm ngang ở đầu cửa sổ. Để đi đến tin nhắn đó, bạn hãy nhấp vào thanh này.
Pinned message5. Tìm file nhanh hơn
5. Tìm file nhanh hơn
Mỗi nhóm Workplace và mỗi cuộc trò chuyện trong tính năng Chat trên Workplace đều có tab File - nơi tập trung mọi file từng được chia sẻ.
Files tab6. Tạo nhóm dành riêng cho bạn
6. Tạo nhóm dành riêng cho bạn
Tạo nhóm riêng, bí mật để lưu trữ file, bản ghi chú cá nhân về các cuộc họp và danh sách việc cần làm. Thậm chí, bạn có thể dùng nhóm này để thử nghiệm định dạng cho những bài viết quan trọng nhất của mình.
Tìm hiểu thêm về tất cả những cách sử dụng nhóm Workplace trong Group Mastery 101.