Cách quản lý thông báo

5 bí quyết giúp bạn giảm thiểu tiếng ồn và tập trung vào việc quan trọng.


Thông báo rất quan trọng. Nhờ có thông báo mà bạn luôn nắm bắt được những gì đang diễn ra trong cộng đồng Workplace của mình. Nhưng nếu là thành viên của nhiều nhóm Workplace, bạn có thể đã biết rằng một số thông báo sẽ quan trọng hơn các thông báo khác. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn những cách tốt nhất để quản lý thông báo. Nhờ đó, bạn sẽ luôn nắm được thông tin mới mà mình quan tâm.
1. Điều chỉnh phần cài đặt thông báo
1. Điều chỉnh phần cài đặt thông báo
Hãy đi đến phần cài đặt thông báo trên Workplace để chỉnh sửa cách bạn nhận thông báo và chủ đề của thông báo. Cách thực hiện việc này trên máy tính:
  1. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở dưới cùng bên trái Workplace, rồi nhấp vào Cài đặt.
  2. Nhấp vào Thông báo trong menu bên trái.
Workplace notifications settings page2. Sửa đổi phần cài đặt thông báo nhóm
2. Sửa đổi phần cài đặt thông báo nhóm
Bạn có thể đi đến Nhóm trong menu Trang chủ để chỉnh sửa phần cài đặt thông báo cho một số nhóm cụ thể. Với thao tác này, bạn có thể thiết lập các cài đặt thông báo khác nhau cho các nhóm thông báo của đội ngũ, dự án và công ty, so với cách bạn làm cho các nhóm xã hội.
Bạn có thể quản lý thông báo nhóm theo hai cách:
  1. Thay đổi từng cài đặt thông báo cho từng nhóm.
  2. Thay đổi thông báo cho nhiều nhóm cùng một lúc bằng cách nhấp vào Quản lý hàng loạt nhóm
Managing notifications from groups in bulk3. Lọc thông báo
3. Lọc thông báo
Bạn có thể lọc thông báo bằng cách sử dụng các nút ở đầu hộp thư thông báo. Hãy bắt đầu ngày làm việc bằng cách lọc thông báo theo Thẻ & phản hồi để xem bất kỳ nội dung nào nhắc đến bạn hoặc phản hồi nào cho bài viết của bạn.
Managing notifications from groups in bulk4. Ưu tiên nhóm
4. Ưu tiên nhóm
Ưu tiên các nhóm quan trọng nhất để xem thông báo từ các nhóm này trong phần Ưu tiên mới ở đầu thông báo của bạn.
  1. Trên Bảng tin, nhấp vào Ưu tiên nhóm trong menu bên trái.
  2. Nhấp vào Chọn nhóm.
  3. Nhấp vào Thêm bên cạnh nhóm mà bạn muốn ưu tiên.
  4. Nhấp vào Xong.
Priority groups pop up5. Sử dụng chế độ Không làm phiền
5. Sử dụng chế độ Không làm phiền
Bật chế độ Không làm phiền để chặn âm thanh thông báo trong cuộc họp hoặc thời gian tập trung. Bạn thậm chí có thể đặt lịch Không làm phiền để tự động chặn thông báo ngoài giờ làm việc. Cách sử dụng chế độ Không làm phiền:
  1. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn, ở dưới cùng bên trái Workplace.
  2. Nhấp vào Không làm phiền.
Do Not Disturb schedule