Hoạt động giao tiếp hàng ngày

Chia sẻ nội dung định kỳ trên các kênh Workplace để cung cấp thông tin kịp thời cho nhân viên và duy trì sự tương tác của họ.


Khi những trở ngại ngăn cản dòng thông tin lưu thông bị loại bỏ, khả năng liên lạc và thực hiện hành động của mọi người sẽ thay đổi. Hãy chia sẻ nội dung thường xuyên, đều đặn về những hoạt động đang diễn ra trên toàn doanh nghiệp để thúc đẩy hiểu biết cũng như niềm tin về thương hiệu cho nhân viên, tôn vinh giá trị và văn hóa độc đáo của tổ chức.
Tạo nhóm tin tức chính thức
Tạo nhóm tin tức chính thức
Tạo nhóm tin tức cho toàn công ty để đều đặn chia sẻ thông tin ngắn gọn về những gì đang diễn ra trong tổ chức. Đề nghị quản trị viên hệ thống đánh dấu nhóm là chính thức và đặt nhóm này thành nhóm mặc định để đảm bảo nhóm nổi bật trong phần tìm kiếm và Bảng tin, mọi người trong tổ chức của bạn cũng sẽ được tự động thêm vào nhóm này.
Vì toàn bộ tổ chức của bạn sẽ được thêm vào nhóm này, việc quản lý nhóm sao cho hiệu quả rất quan trọng và không nên chỉ do một người phụ trách. Chỉ định thành viên khác trong đội ngũ truyền thông nội bộ hoặc Nhân sự làm quản trị viên nhóm để họ có thể hỗ trợ bạn quản lý các cuộc thảo luận và chia sẻ bài viết. Tìm hiểu cách thực hiện tại Trung tâm trợ giúp.
Kiểm soát quyền đăng
Kiểm soát quyền đăng
Nhóm chính thức sẽ là địa điểm chính để bạn chia sẻ những thông tin mới quan trọng với toàn công ty. Để đảm bảo chỉ những thông tin quan trọng nhất mới được đăng, bạn có thể kiểm soát quyền đăng theo một số cách:
  • Bất kỳ ai: Mọi người đều nhìn thấy ô biên soạn bài viết và bài viết của họ sẽ tự động chuyển vào nhóm này
  • Chỉ quản trị viên: Chỉ quản trị viên mới có thể đăng lên nhóm. Những người khác sẽ không nhìn thấy ô biên soạn
  • Phê duyệt bài viết: Mọi người đều nhìn thấy ô biên soạn và có thể gửi bài viết. Tuy nhiên, các bài viết này sẽ chỉ hiển thị trong nhóm nếu được Người kiểm duyệt/Quản trị viên phê duyệt
Tìm hiểu thêm về tất cả phần cài đặt mà quản trị viên nhóm có thể áp dụng trong Trung tâm trợ giúp Workplace.
Đánh dấu bài viết thiết yếu là quan trọng
Đánh dấu các bài viết thiết yếu là quan trọng
Đối với những thông tin mới quan trọng nhất của công ty, hãy sử dụng tính năng Đánh dấu là quan trọng. Khi đánh dấu một bài viết là quan trọng, tất cả thành viên nhóm sẽ nhận được thông báo trên Workplace và thông báo qua email (không bắt buộc). Bài viết này sẽ hiển thị ở đầu Bảng tin trong một vài ngày nhất định và nhân viên sẽ được yêu cầu xác nhận rằng họ đã đọc bài viết chỉ với một cú nhấp vào nút. Xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về tính năng Đánh dấu là quan trọng.
Để xem hướng dẫn từng bước về cách đánh dấu một bài viết là quan trọng, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp.
Đại sứ truyền thông
Đại sứ truyền thông
Huy động mạng lưới các đại sứ của doanh nghiệp để khuyến khích nhân viên thường xuyên chia sẻ thông tin mới về những gì đang diễn ra trong toàn tổ chức. Khuyến khích họ tạo các nhóm thông báo cho các phòng ban như "Thông tin marketing", "Bán hàng thành công", "Ra mắt sản phẩm mới" và nhiều nhóm khác. Những nhóm này sẽ cập nhật thông tin cho nhân viên về công việc quan trọng đang được thực hiện tại các phòng ban, đồng thời hỗ trợ bạn tôn vinh những thành tích của một đội ngũ.
Hỗ trợ mạng lưới đại sứ của bạn bằng tài liệu truyền cảm hứng và cách làm tốt nhất của Workplace. Nhờ đó, họ sẽ trở thành những người ủng hộ tự nhiên cho Workplace trong toàn tổ chức. Chia sẻ các nguồn lực như Trung tâm nguồn lực dành cho khách hàng, học viện Work AcademyTrung tâm trợ giúp nhằm hỗ trợ họ tìm hiểu thêm về những gì họ có thể làm với Workplace.
Thu thập tin tức
Thu thập tin tức
Thu thập nội dung phù hợp nhất từ khắp các nhóm của công ty rồi đăng lại trong nhóm tin tức. Bạn nên làm cho đội ngũ của mình cảm thấy họ đang đóng góp cho một điều gì đó lớn hơn bản thân họ và họ chính là nhân tố tạo sự thay đổi - đây là những động lực mạnh mẽ cho mọi người.
Tạo nhóm tin tức trong ngành
Tạo nhóm tin tức trong ngành
Nhân viên chính là tai mắt của doanh nghiệp. Do đó, hãy tạo một nhóm cho toàn công ty để nhân viên chia sẻ với nhau tin tức, xu hướng thị trường, quan điểm và thông tin giới thiệu liên quan đến ngành.
Chia sẻ bản tin hàng tháng trên Workplace
Chia sẻ bản tin hàng tháng trên Workplace
Sử dụng Ghi chú trên Workplace để chia sẻ bản tin hàng tháng trong nhóm tin tức cũng như giảm số lượng kênh và các định dạng mà nhân viên sẽ được chuyển đến.
Với Ghi chú, bạn có thể cộng tác về tài liệu với người khác và có quyền truy cập các lựa chọn định dạng nâng cao hơn. Tìm hiểu cách tạo Ghi chú trong Trung tâm trợ giúp.
Thu thập nội dung cho hoạt động truyền thông bên ngoài
Thu thập nội dung cho hoạt động truyền thông bên ngoài
Thu thập tin trong khu vực để có thể chia sẻ ra bên ngoài, trên các kênh kỹ thuật số và mạng xã hội tương tác với bên ngoài mà doanh nghiệp sở hữu hoặc thông qua báo chí.
Lợi ích
Lợi ích
  • Tăng cường mức độ nhận biết của nhân viên khi để họ luôn được kết nối và cập nhật thông tin về hoạt động của công ty.
  • Tạo nội dung truyền thông chân thực, thu hút và giàu hình ảnh hơn để những hoạt động hàng ngày trở nên sinh động.
  • Tinh giản các kênh để nhân viên nắm được tin tức nổi bật và mới nhất của toàn tổ chức.