Bộ công cụ chiến dịch Làm đồng minh

Cung cấp thông tin cho mọi người về các thuật ngữ liên quan đến đa dạng và hòa nhập (D&I), đồng thời nâng cao mức độ nhận biết về các nguồn lực và sự hỗ trợ

Tải bộ công cụ chiến dịch xuống


File gif Làm đồng minh

Làm đồng minh là chiến dịch nội bộ dùng để cung cấp thông tin cho mọi người về các thuật ngữ liên quan đến đa dạng và hòa nhập (D&I), đồng thời phổ biến kiến thức về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong công ty của bạn. Đây cũng là cơ hội để bạn quảng bá nguồn lực hiện có của mình như các nhóm nguồn lực xã hội, chương trình đào tạo về đa dạng và hòa nhập (D&I), sự kiện văn hóa và hơn thế nữa.


File gif Làm đồng minh

Cách thức như sau:

  • Đặt mốc thời gian cho các bài viết. Bạn nên chia sẻ một bài viết vào cùng một ngày mỗi tuần trong tối thiểu một tháng.
  • Biên soạn danh sách các nguồn lực liên quan cho từng file gif mà bạn định sử dụng, chẳng hạn như nhóm nguồn lực xã hội, chương trình đào tạo nội bộ và bài viết, nội dung hướng dẫn, video của bên thứ ba.
  • Tạo bài viết trong nhóm toàn công ty với hashtag #BeTheAlly (Làm đồng minh)
  • Đưa ra nguồn lực liên quan hoặc bài viết và nội dung hướng dẫn bên ngoài cho những người muốn tiếp tục tự tìm hiểu
  • Thêm một trong các file gif từ bộ công cụ chiến dịch

Để biết thêm về cách xây dựng nơi làm việc hòa nhập và tìm thêm nguồn cảm hứng về đa dạng và hòa nhập cho chiến dịch nội bộ, hãy xem cẩm nang này.

Chia sẻ bài viết này

Thông tin cơ bản về Workplace

Thông tin cơ bản về Workplace

Kế hoạch truyền thông mẫu để hướng dẫn nhân viên về Workplace.

3 min read

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Khuyến khích thói quen lành mạnh và xây dựng cộng đồng xoay quanh việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc

8 min read

Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Chiến dịch truyền thông mẫu dùng để phổ biến kiến thức về Workplace trong toàn bộ tổ chức.

4 min read