Xây dựng nơi làm việc hòa nhập

Đẩy mạnh các chương trình đa dạng và hòa nhập bằng sức mạnh xây dựng cộng đồng của Workplace.

Tải cẩm nang xuống

Hướng dẫn làm việc từ xa dành cho cấp quản lýHướng dẫn làm việc từ xa dành cho cấp quản lý

Hầu hết các tổ chức ngày nay nhận ra những lợi ích vượt trội của sự đa dạng đối với hoạt động kinh doanh. Một lực lượng lao động đa dạng sẽ mang lại những quan điểm và góc nhìn nhiều màu sắc cho doanh nghiệp của bạn. Tuy nhiên, việc tuyển dụng mới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình đa dạng và hòa nhập. Văn hóa làm việc tôn vinh sự khác biệt của mọi người và giá trị mà họ mang lại cho doanh nghiệp là thứ nuôi dưỡng lực lượng lao động đa dạng, mở đường để nhân viên tạo sự ảnh hưởng và phát triển.

Chúng tôi tin rằng sức mạnh xây dựng cộng đồng của Workplace có thể tăng cường và nâng cao sự đa dạng cũng như nỗ lực hòa nhập của công ty bạn. Với chiến lược phù hợp trên Workplace, bạn có thể xây dựng một nền văn hóa tôn trọng sự khác biệt và lắng nghe quan điểm của mọi người.

Trong Cẩm nang này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Thu thập thông tin chi tiết về trải nghiệm của nhân viên bằng Khảo sát
  • Xây dựng mạng lưới hỗ trợ bằng các nhóm nguồn lực xã hội
  • Cung cấp cơ hội tìm hiểu cho cấp quản lý
  • Chia sẻ nguồn lực về da dạng và hòa nhập trong Thư viện kiến thức
  • Nâng cao mức độ nhận biết về tính trợ năng và các tính năng hòa nhập của Workplace
  • Tôn vinh sự đa dạng bằng chiến dịch nội bộ
  • Trao đổi về sự đa dạng và hòa nhập một cách minh bạch
  • Thu thập ý kiến đóng góp và đo lường mức độ thành công

Chia sẻ bài viết này

Thông tin cơ bản về Workplace

Thông tin cơ bản về Workplace

Kế hoạch truyền thông mẫu để hướng dẫn nhân viên về Workplace.

3 min read

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Khuyến khích thói quen lành mạnh và xây dựng cộng đồng xoay quanh việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc

8 min read

Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Chiến dịch truyền thông mẫu dùng để phổ biến kiến thức về Workplace trong toàn bộ tổ chức.

4 min read