Cách phát trực tiếp bằng tiện ích tích hợp

Tìm hiểu cách phát trực tiếp từ các công cụ gọi video như Zoom, Webex và BlueJeans.


Nhờ các tiện ích tích hợp Workplace với Zoom, Webex và BlueJeans, bạn có thể phát trực tiếp từ các công cụ yêu thích đến ngay nhóm Workplace mà bạn chọn. Bạn sẽ có được sức mạnh tương tác của Workplace, bao gồm các tính năng như H&Đ, bình luận, cảm xúc và thông tin chi tiết, đồng thời đảm bảo cuộc gọi của bạn sẽ dễ tiếp cận hơn bao giờ hết nhờ bản ghi, clip video, phụ đề đã dịch và tự động.
Các tổ chức sử dụng tiện ích tích hợp video Live trên Workplace có thể sử dụng các tiện ích này để phát tất cả các loại cuộc gọi. Sau đây là một vài ví dụ về các tiện ích này:
 • Cuộc họp nhóm: Các đội ngũ trên Workplace phát trực tiếp cuộc họp vào nhóm công việc của họ để ghi lại các buổi thảo luận và để những ai không tham dự có thể cập nhật sau. Điều này đặc biệt có giá trị với các đội ngũ toàn cầu gặp đang khó khăn trong việc lên lịch cuộc họp phù hợp với mọi người.
 • Bài thuyết trình: Bạn muốn giới thiệu kết quả từ chiến dịch marketing, đợt ra mắt sản phẩm, dự án nghiên cứu gần đây, v.v. với toàn bộ công ty? Các cá nhân, đội ngũ và bộ phận sử dụng video Live để chia sẻ về sự nỗ lực của họ, ăn mừng các thành tựu và cập nhật thông tin cho mọi người.
 • Buổi đào tạo qua mạng Tổ chức các buổi đào tạo qua mạng bằng các công cụ video bạn yêu thích và phát trực tiếp cho các nhóm chuyên về học hỏi và phát triển trên Workplace. Nhân viên có thể cập nhật buổi đào tạo bất cứ khi nào họ có thời gian hoặc khám phá toàn bộ thư viện đào tạo để học hỏi những kỹ năng mới.
 • Nhóm nguồn lực dành cho nhân viên: Nhóm nguồn lực dành cho nhân viên (ERG) sử dụng video Live để thu hút thành viên nhóm hoặc toàn bộ tổ chức. Họ tổ chức các buổi hội thảo với công ty và các lãnh đạo ERG để thảo luận về những chủ đề như chiến lược DEI hoặc tôn vinh những khoảnh khắc văn hóa. Nhiều người thậm chí còn mời cả những vị khách bên ngoài đến để trò chuyện.

Hướng dẫn này tóm lược cách phát trực tiếp lên Workplace bằng các tiện ích tích hợp. Để thiết lập tiện ích tích hợp cho cộng đồng Workplace của bạn, quản trị viên cần kích hoạt tiện ích đó trên Workplace và trên công cụ gọi video. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy truy cập Nguồn lực kỹ thuật.

Phát trực tiếp từ Zoom
Phát trực tiếp từ Zoom
Nếu đã kích hoạt tiện ích tích hợp Zoom trên Workplace, bạn có thể làm theo các bước này để bắt đầu phát trực tiếp:
 1. Trong cuộc gọi trên Zoom, hãy nhấp vào More ở cuối màn hình
 2. Chọn "Live on Workplace by Facebook"
 3. Chọn xem bạn muốn phát trực tiếp tới sự kiện Workplace hiện có hay tạo buổi phát trực tiếp mới trong nhóm hoặc trên dòng thời gian của bạn
 4. Đặt tiêu đề và mô tả cho buổi phát trực tiếp
 5. Chọn nơi bạn muốn phát trực tiếp. Bạn có thể chọn một nhóm hoặc dòng thời gian của mình
 6. Nếu bật Live Q&A, hãy nhớ giám sát và đánh dấu các câu hỏi là đã trả lời từ cửa sổ bật lên
 7. Nhấp vào Next rồi nhấp vào Go Live
 8. Khi bạn sẵn sàng kết thúc buổi phát trực tiếp, hãy nhấp vào More và chọn Stop Live Stream
Bạn muốn chia sẻ video này với cộng đồng Workplace của mình? Bạn có thể tải video xuống tại đây.
Phát trực tiếp từ Webex
Phát trực tiếp từ Webex
Nếu đã kích hoạt tiện ích tích hợp Webex trên Workplace, bạn có thể làm theo các bước này để bắt đầu phát trực tiếp:
 1. Trong cuộc gọi trên Webex, hãy nhấp vào menu gồm nhiều tùy chọn rồi nhấp vào Start Live Streaming
 2. Chọn Workplace by Facebook và đăng nhập nếu bạn chưa đăng nhập
 3. Chọn xem bạn muốn phát trực tiếp tới sự kiện Workplace hiện có hay tạo buổi phát trực tiếp mới trong nhóm hoặc trên dòng thời gian của bạn
 4. Đặt tiêu đề và mô tả cho buổi phát trực tiếp
 5. Chọn nơi bạn muốn phát trực tiếp. Bạn có thể chọn một nhóm hoặc dòng thời gian của mình
 6. Phụ đề tự động và tính năng tua lại video trực tiếp là tự động, nhưng bạn có thể tắt các tính năng này trong phần tùy chọn của Video
 7. Chọn bố cục cho màn hình rồi nhấp vào Continue
 8. Nếu bật Live Q&A, hãy nhớ giám sát và đánh dấu các câu hỏi là đã trả lời từ bảng điều khiển bên cạnh
 9. Khi bạn sẵn sàng kết thúc buổi phát trực tiếp, hãy chọn More Options và chọn Stop streaming
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tiện ích tích hợp Workplace với Webex, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của Webex.
Bạn muốn chia sẻ video này với cộng đồng Workplace của mình? Bạn có thể tải video xuống tại đây.
Phát trực tiếp từ BlueJeans
Phát trực tiếp từ BlueJeans
Nếu đã kích hoạt tiện ích tích hợp BlueJeans trên Workplace, bạn có thể làm theo các bước này để bắt đầu phát trực tiếp:
 1. Trong cuộc gọi trên BlueJeans, hãy nhấp vào Apps, rồi nhấp vào Start bên cạnh logo Workplace
 2. Bạn sẽ thấy cửa sổ bật lên để đăng nhập tài khoản Workplace của mình. Nếu bạn gặp sự cố, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật cửa sổ này trên trình duyệt của mình.
 3. Chọn xem bạn muốn phát trực tiếp tới sự kiện Workplace hiện có hay tạo buổi phát trực tiếp mới trong nhóm hoặc trên dòng thời gian của bạn
 4. Đặt tiêu đề và mô tả cho buổi phát trực tiếp
 5. Chọn nơi bạn muốn phát trực tiếp. Bạn có thể chọn một nhóm hoặc dòng thời gian của mình
 6. Nhấp vào Next rồi nhấp vào Go Live
 7. Nếu bật Live Q&A, hãy nhớ giám sát và đánh dấu các câu hỏi là đã trả lời từ cửa sổ bật lên
Bạn muốn chia sẻ video này với cộng đồng Workplace của mình? Bạn có thể tải video xuống tại đây.