Thông tin mới về bảo mật trên Workplace

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT
facebook security update - Workplace from Meta

Những gì đã xảy ra trên Facebook?

Vào chiều thứ 3, ngày 25/09, đội ngũ kỹ sư của Facebook đã khám phá ra một sự cố bảo mật. Đội ngũ này đã khắc phục lỗ hổng và thực hiện bước dự phòng là đặt lại mã truy cập của bất kỳ ai có thể bị ảnh hưởng.

Mã truy cập giống như chìa khóa kỹ thuật số giữ cho mọi người luôn đăng nhập Facebook mà không cần nhập lại mật khẩu mỗi khi sử dụng ứng dụng.

Sự cố này có ý nghĩa gì với Workplace?

Sự cố này có ý nghĩa gì với Workplace?

Đối với hầu hết các tài khoản Workplace, sự cố này không gây ra ảnh hưởng gì. Workplace được thiết lập khác với Facebook. Hầu hết tài khoản Workplace đều không sử dụng mã truy cập có thể bị ảnh hưởng vì sự cố này.

Tuy nhiên, trong giai đoạn beta của Workplace, trước mùa hè năm 2016, Workplace đã thêm tính năng để mọi người liên kết tài khoản Facebook cá nhân và tài khoản Workplace của mình. Các tài khoản đã liên kết trong giai đoạn này có thể chịu ảnh hưởng của sự cố này.

Khi đặt lại mã truy cập bị ảnh hưởng vào tuần trước, chúng tôi cũng đã bảo vệ các tài khoản đó.

Nếu bạn tham gia Workplace sau mùa hè năm 2016, tài khoản Workplace của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Nếu bạn tham gia trước mùa hè năm 2016 và chọn liên kết tài khoản của mình nhưng sau đó đã bật tính năng Đăng nhập một lần, tài khoản của bạn cũng không bị ảnh hưởng

Nếu bạn tham gia trước mùa hè năm 2016, từng liên kết tài khoản Facebook cá nhân với tài khoản Workplace của mình, đồng thời chưa bật tính năng Đăng nhập một lần và chúng tôi đã đặt lại mã truy cập của bạn vì sự cố này thì tài khoản Workplace của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng nhưng hiện đã được bảo vệ.

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Tôi là khách hàng, tôi nên làm gì tiếp theo?

Tôi là khách hàng, tôi nên làm gì tiếp theo?

Khách hàng Workplace không cần thực hiện thêm hành động nào.

Tính bảo mật của bạn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đó là lý do chứng nhận tuân thủ của chúng tôi bao gồm ISO 27001, SOC2, SOC3 và Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh châu Âu/Hoa Kỳ.

Để biết thông tin mới nhất, hãy xem bài viết chính thức trên trang Tin tức Facebook. Nếu bạn là khách hàng và có câu hỏi khác, hãy liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Lý do ADP và Workplace hoạt động hiệu quả hơn khi kết hợp với nhau

Tiện ích tích hợp Workplace và ADP đang thúc đẩy năng suất bằng cách quyền truy cập thuận tiện vào thông tin nhân sự và tiền lương. Để tìm hiểu thêm, chúng tôi trò chuyện với Ari Osur - Phó Chủ tịch Tiếp thị của ADP Ventures.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Sử dụng Nhóm Workplace để kiểm soát hoạt động cộng tác

Tạo không gian riêng tư để thảo luận về dự án, quản lý thông tin và chia sẻ tài liệu một cách an toàn với cá nhân và đội ngũ.