Nhóm là không gian cộng tác để hoàn thành công việc. Giao nhiệm vụ, chia sẻ ý kiến đóng góp, gắn thẻ đồng nghiệp và đăng thông tin mới. Bạn có thể tạo số lượng nhóm tùy ý. Tất cả các nhóm đều có bộ nhớ không giới hạn và tính năng chia sẻ file an toàn.

Nhóm mở, nhóm kín hoặc nhóm bí mật. Tùy bạn lựa chọn

Nhóm mở, nhóm kín hoặc nhóm bí mật. Tùy bạn lựa chọn

Chọn xem nhóm của bạn là nhóm mở, nhóm kín hay nhóm bí mật. Nhờ đó, bạn có thể quản lý quyền truy cập và đảm bảo người phù hợp nhận được thông tin cần thiết.

Hãy tự mình trải nghiệm. Mọi người thích dùng Nhóm Workplace vì tính năng này tạo điều kiện cho đội ngũ và cá nhân trong toàn bộ tổ chức hoàn thành nhiều công việc hơn.

"Chúng tôi dùng Nhóm Workplace để chia sẻ ý kiến đóng góp theo thời gian thực với phần còn lại của tổ chức. Chúng tôi nhận được chi tiết hàng ngày để dễ dàng xử lý. Nhờ đó, trải nghiệm khách hàng cải thiện đáng kể."

"Chúng tôi dùng Nhóm Workplace để chia sẻ ý kiến đóng góp theo thời gian thực với phần còn lại của tổ chức. Chúng tôi nhận được chi tiết hàng ngày để dễ dàng xử lý. Nhờ đó, trải nghiệm khách hàng cải thiện đáng kể."

- Fabián Kon, Tổng Giám đốc, Banco Galicia

"Các đội ngũ của chúng tôi đang dùng Nhóm Workplace để chia sẻ, nhận ý kiến đóng góp và thông tin theo thời gian thực từ nhiều bên liên quan."

"Các đội ngũ của chúng tôi đang dùng Nhóm Workplace để chia sẻ, nhận ý kiến đóng góp và thông tin theo thời gian thực từ nhiều bên liên quan."

- Samuel Monnie, Giám đốc, Tính năng Marketing, Campbell

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Cách Ad's Up Consulting sử dụng Workplace để tối ưu hóa hoạt động cộng tác

Ad's Up Consulting là công ty tiên phong sử dụng Workplace. Chúng tôi đã trò chuyện với Maud Baerenzung - Trưởng bộ phận Truyền thông - để tìm hiểu xem việc sử dụng nền tảng này tiếp tục thay đổi cách mọi người làm việc như thế nào.