Cách Sơ đồ tổ chức góp phần tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp hơn

Sử dụng Sơ đồ tổ chức trên Workplace để tìm thành viên trong tổ chức, tạo dựng quan hệ kết nối hoặc chỉ đơn giản là để nhớ tên ai đó.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT
workplace org chart - Workplace from Meta

Với Sơ đồ tổ chức, bạn có thể tra cứu hồ sơ cá nhân và thông tin về đội ngũ. Như vậy, bạn sẽ bớt phải gãi đầu thắc mắc nên nhờ ai giúp và có thêm thời gian làm việc mình thích.

Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn

Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn

Bạn càng thêm nhiều người vào doanh nghiệp thì doanh nghiệp càng trở nên phức tạp. Chẳng ai muốn phải tốn thời gian tìm người họ cần nói chuyện để có thể hoàn thành công việc.

Sơ đồ tổ chức có cơ chế hoạt động hết sức đơn giản. Nhấp vào tên một người để truy cập trang cá nhân của họ nhằm tìm vị trí, chi tiết liên lạc, quản lý và cấu trúc đội ngũ của người đó.

Bạn muốn trò chuyện? Không vấn đề gì - bạn có thể nhắn tin hoặc chia sẻ file với ai đó qua Chat trên Workplace chỉ bằng một lần nhấp vào nút.

Nhưng đừng chỉ nghe chúng tôi. Hãy xem cách các quản lý tại Campbell đang sử dụng Sơ đồ tổ chức để gỡ rối cho cấu trúc đội ngũ.

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Cách Nhóm đa công ty trợ giúp các tổ chức cộng tác

Nhóm đa công ty là không gian riêng tư để cộng tác trong các dự án và chia sẻ tài liệu với bất kỳ tổ chức nào mà bạn đang hợp tác. Sau đây là cách tính năng này hoạt động.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Đánh dấu là quan trọng: Cách mới để lãnh đạo báo hiệu bài viết có mức độ ưu tiên cao

Đảm bảo bài viết có dấu hiệu quan trọng tiếp cận đúng đối tượng, cả trên và ngoài Workplace. Sau đó, đo lường tác động bằng các công cụ báo cáo mới.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Giới thiệu cách hiệu quả hơn để làm việc bằng Chat trên Workplace

Chúng tôi trao cho mọi người nhiều cách hơn nữa để tạo quan hệ kết nối, cộng tác và phát triển cộng đồng qua thông báo mới về sản phẩm cũng như thông tin mới về tính năng.