Workplace tại Dreamforce 2017

Tiện ích tích hợp hiệu quả hơn. Phụ nữ tiên phong. Con người thay đổi tổ chức. Đây là 3 chủ đề chúng tôi thảo luận tại sự kiện Dreamforce năm nay, trong quá trình Workplace tiếp tục tập hợp các doanh nghiệp lại với nhau, cùng họ tìm ra cách thức làm việc mới.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT
dreamforce 2017 - Workplace from Meta

Tương lai của công việc đang diễn ra ngay lúc này. Công nghệ mới, thái độ mới và thay đổi trong hoạt động giao tiếp đang biến đổi cách mọi người làm việc. Tại Dreamforce năm nay, chúng tôi chia sẻ góc nhìn về thế giới công việc mới này với 170.000 lãnh đạo tư tưởng và nhà truyền bá công nghệ. Sau đây là những nội dung chúng tôi thảo luận.

Workplace và Quip. Tiện ích tích hợp hiệu quả hơn để hoàn thành nhiều việc hơn

Workplace và Quip. Tiện ích tích hợp hiệu quả hơn để hoàn thành nhiều việc hơn

Workplace là nền tảng đem lại không gian để mọi người làm việc cùng nhau. Quip là nền tảng cộng tác hiện tại, nơi các đội ngũ tạo và sắp xếp công việc trên bất kỳ thiết bị nào. Đây là những công cụ đang định hình lại tương lai của nơi làm việc, đem đội ngũ đến gần nhau hơn, tạo điều kiện để mọi người làm việc nhanh và nâng cao năng suất.

Chúng tôi sẽ khám phá phiên bản beta mới của tiện ích tích hợp Workplace và Quip, bàn về một số tính năng mới, cũng như thảo luận lợi ích mà tiện ích tích hợp này đem lại ngoài khả năng quản lý nội dung đơn thuần.

Quip và Workplace kết hợp như thế nào để đem lại hiệu quả cao hơn?

  • Liên kết thư mục và tự động cấp quyền. Quản trị viên nhóm Workplace hiện có thể liên kết thư mục Quip với nhóm của mình. Thành viên nhóm sẽ tự động nhận được mọi quyền cần thiết để truy cập thư mục. Vì vậy, họ có thể xem thư mục trong tab nhóm
  • Dễ dàng điều hướng. Thành viên nhóm sẽ thấy danh sách tất cả các file trong thư mục Quip đã liên kết. Nhờ đó, họ có thể dễ dàng điều hướng trên tab file
  • Cộng tác hiệu quả hơn. Với những điểm cải tiến này, đội ngũ sẽ cộng tác, chỉnh sửa và làm việc cùng nhau dễ dàng hơn trên tài liệu. Nhờ đó, họ có thể làm việc nhanh hơn và đạt năng suất cao hơn
Tiện ích tích hợp Workplace với những giải pháp hàng đầu

Tiện ích tích hợp Workplace với những giải pháp hàng đầu

Chúng tôi cũng đào sâu hơn vào các tiện ích tích hợp của mình. Cách Workplace kết nối với những giải pháp hàng đầu khác để đem lại trải nghiệm cộng tác liền mạch. Chúng tôi sẽ nói rõ hơn lý do tiện ích tích hợp với Quip có thể nâng cao tính minh bạch trong tổ chức. Chúng tôi sẽ thảo luận cách tăng tốc công việc nhờ dùng Workplace để xây dựng bot tích hợp với Salesforce. Chúng tôi cũng sẽ giải thích cách mọi người dùng API Workplace để xây dựng giải pháp tùy chỉnh, qua đó đơn giản hóa quy trình và tự động hóa nhiệm vụ.

Chúng tôi cũng mời ban thảo luận gồm những phụ nữ tiên phong để chia sẻ các cải tiến mới nhất của họ ở nơi làm việc. Mỗi lãnh đạo trong số này sẽ kể lại cách họ tăng tốc sự nghiệp nhờ khai thác cơ hội để thúc đẩy thay đổi trong công việc. Cách họ sử dụng Workplace để thay đổi tổ chức của mình. Cũng như cách mọi người có thể tạo ra tác động lớn lao trong thế giới công việc mới, đồng thời khai thác công cụ mới để nâng tầm doanh nghiệp của mình.

Tại Dreamforce ư? Tham gia phiên này lúc 17h (múi giờ PMT) cùng Ursula Llabres - Trưởng bộ phận Phát triển Khách hàng tại Workplace.

Tại Dreamforce ư? Tham gia phiên này lúc 17h (múi giờ PMT) cùng Ursula Llabres - Trưởng bộ phận Phát triển Khách hàng tại Workplace. Đăng ký tại đây.

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Workplace: Một năm sau

Một năm trước, chúng tôi đã ra mắt Workplace để các công ty có thể gắn kết hơn và làm việc hiệu quả hơn. Chỉ 1 năm sau, Workplace hiện đã có hơn 30.000 tổ chức trên toàn thế giới sử dụng.