Các chiến lược từ nhà lãnh đạo Nhân sự toàn cầu để tái xây dựng văn hóa công ty khi chúng ta trở lại làm việc

Tải hướng dẫn miễn phí này xuống để khám phá cách nhà lãnh đạo Nhân sự tái xây dựng văn hóa công ty thông qua hoạt động kết nối và hợp tác với mọi người ở bất cứ nơi đâu.

Chào mừng bạn trở lại với công việc, ngay cả khi bạn làm tại nhà

Đặc biệt đối với các nhà lãnh đạo Nhân sự, cuộc khủng hoảng COVID-19 cho thấy sự hỗ trợ, quan tâm và kết nối đóng vai trò rất quan trọng để duy trì văn hóa công ty.

Đội ngũ Nhân sự phải tiếp tục dẫn đầu vượt qua hoàn cảnh khó khăn - dù đối mặt với những thách thức đặc biệt về mặt hoạt động - để kết nối với tất cả nhân viên, chứ không chỉ với số nhân viên làm việc từ xa đang ngày càng tăng.

Đọc thông tin chia sẻ chuyên sâu từ 6 nhà lãnh đạo Nhân sự tại các công ty hàng đầu về cách Workplace có thể hỗ trợ bạn tái xây dựng văn hóa công ty thông qua hoạt động kết nối, giao tiếp với mọi người trong toàn công ty của bạn và tạo cơ hội để họ lên tiếng.

Tải hướng dẫn này xuống và khám phá cách thực hiện:

  • Kết nối nhân viên tuyến đầu phải di chuyển thường xuyên với những người ra quyết định
  • Kết nối các nền văn hóa đa dạng ở những quốc gia khác nhau
  • Chấp nhận cả ý kiến đóng góp tích cực và tiêu cực một cách công bằng
  • Đưa ra quyết định nhanh chóng hơn