Cuộc trò chuyện thân mật giữa Workplace và Sun Life

Hãy tham gia với Sarah Birdsell, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách về Năng suất và Công nghệ ở Sun Life Financial, và Pablo Pollard, Giám đốc tại Workplace Phụ trách Mảng Đối tác Doanh nghiệp ở Bắc Mỹ, khi họ thảo luận về tầm nhìn của tổ chức bảo hiểm này đối với tương lai của công việc cũng như chia sẻ các ví dụ về cách Workplace hỗ trợ họ hiện thực hóa tầm nhìn đó.

Tạo dựng một cộng đồng kết nối tại Sun Life

Hãy xem video để khám phá:

  • Cách Workplace tạo ra một hệ sinh thái cộng tác cho 30.000 nhân viên trên toàn cầu
  • Vai trò của ứng dụng di động Workplace trong việc thay đổi văn hóa
  • Tầm quan trọng của các sáng kiến thúc đẩy sự Đa dạng & hòa nhập trên Workplace
  • Cách Workplace góp phần biến chuyển Sun Life từ một công ty trở thành một cộng đồng

Chăm chút cho công việc kinh doanh

Đã có hơn 30.000 tổ chức lớn nhỏ trên toàn cầu kết nối đội ngũ của mình với Workplace. Bây giờ, đến lượt bạn.

Walmart sử dụng Workplace của Facebook
Air Asia sử dụng Workplace của Facebook
Booking.com sử dụng Workplace của Facebook
Campbell's sử dụng Workplace của Facebook
Heineken sử dụng Workplace của Facebook
Spotify sử dụng Workplace của Facebook
Save the Children sử dụng Workplace của Facebook
Domino's sử dụng Workplace của Facebook
Starbucks sử dụng Workplace của Facebook
Danone sử dụng Workplace của Facebook
Farfetch sử dụng Workplace của Facebook
Algar sử dụng Workplace của Facebook

Hãy thay đổi cách bạn kết nối tại nơi làm việc ngay hôm nay!

Địa chỉ email của bạn