Hỗ trợ đội ngũ kết hợp

Việc hỗ trợ các đội ngũ kết hợp (gồm nhân viên từ xa và nhân viên tại chỗ) đòi hỏi một sự thay đổi về văn hóa và hành vi. Tải bộ công cụ xuống và sử dụng các công cụ, cũng như cách làm tốt nhất để phát triển những khái niệm làm việc kiểu mới, qua đó hỗ trợ mọi người làm việc hiệu quả nhất, dù họ đang ở đâu.

Tải xuống ngay

Chỉ cần điền mẫu và làm theo các bước là bạn sẽ sử dụng bộ công cụ được ngay.

* Trường bắt buộc

Khám phá khuôn khổ cho sự thành công của đội ngũ kết hợp

Những thói quen làm việc đã từng hỗ trợ các đội ngũ tại chỗ đạt năng suất cao sẽ không hiệu quả trong thế giới công việc kết hợp mới. Các tổ chức sẽ cần phát triển bộ kỹ năng, hành vi và quy trình để chống lại sự bất bình đẳng, thúc đẩy năng suất và xây dựng văn hóa.

Bộ công cụ Hỗ trợ đội ngũ kết hợp bao gồm:

  • Cẩm nang với những thông tin chi tiết chính và các cách làm tốt nhất được đội ngũ nghiên cứu của chúng tôi khám phá
  • Phiên bản tùy chỉnh được của cẩm nang có thể cập nhật và chia sẻ với tổ chức của bạn
  • Công cụ tương tác tùy chỉnh được để hỗ trợ bạn chia sẻ cách làm tốt nhất trong chiến dịch nội bộ