Con người quan trọng hơn pixel

Tải hướng dẫn miễn phí này xuống để biết cách thức mới đánh giá đội ngũ CNTT thời kỳ hậu COVID, đặc biệt đối với nhân viên làm việc từ xa.

Làm cách nào để bạn đánh giá đội ngũ CNTT?

Nhà lãnh đạo và giám đốc CNTT đang đối mặt với thách thức lớn. Trong thế giới hậu COVID, khi mô hình làm việc từ xa tạm thời và lâu dài đang gia tăng, điều tối quan trọng là phải ưu tiên con người và cung cấp cho họ các công cụ phù hợp.

Làm cách nào để bạn biết đó là công cụ phù hợp? Đó là thứ đặt con người vượt lên trên pixel và giá trị hơn các tính năng.

Tải hướng dẫn miễn phí này xuống để khám phá 3 cách Workplace ưu tiên con người trước nhất và mang lại giá trị cho bạn:

  • Sự quen thuộc - để thúc đẩy tỷ lệ sử dụng và tỷ lệ giữ chân
  • Cải tiến - tự hào dẫn đầu xu thế trong hiện tại và cả tương lai
  • Tiện ích tích hợp - làm việc trôi chảy với công cụ bạn đã quen dùng

Với Workplace, bạn có thể kết nối, liên lạc và cộng tác với đồng nghiệp ở bất cứ nơi đâu và bằng mọi ngôn ngữ. Và đó chính là giá trị.