Forrester: Hướng dẫn của Tổng Giám đốc về tương lai của công việc

Tải xuống báo cáo mới này từ Forrester và khám phá cách điều chỉnh chiến lược về lực lượng lao động để xây dựng một doanh nghiệp kiên cường hơn.

Các công cụ mới dành cho tương lai của công việc đã có tại đây

Các công cụ mới dành cho tương lai của công việc đã có tại đây

COVID-19 chỉ làm tăng tốc độ thay đổi vốn đã rất nhanh của xu hướng lực lượng lao động toàn cầu. Các chuyên gia trong ngành tại Forrester đã đào sâu nghiên cứu và tổng hợp một hướng dẫn để hỗ trợ các Tổng Giám đốc hiểu rõ và ứng phó với tình huống đó.

Tải báo cáo này xuống để khám phá:

  1. 4 cú sốc định hình tương lai công việc
  2. 4 lĩnh vực chiến lược bạn cần đầu tư
  3. 15 câu hỏi để đánh giá mức độ sẵn sàng của tổ chức bạn
  4. 3 cách bạn có thể ứng phó với những cú sốc trong tương lai

Tải xuống ngay

Chỉ cần điền vào mẫu và nhấp tải xuống.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.