SocialChorus

FIRSTUP
Firstup is the workforce communications platform built to enable enterprises around the world to accelerate and accomplish their business initiatives by reaching, engaging, and mobilizing every worker.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Bot nhóm
    Có thể đăng nội dung và thông báo lên thẳng nhóm

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ