ServiceNow Spoke

SERVICENOW
The ServiceNow Spoke App on the Workplace creates a two-way integration with your ServiceNow Instance. Now you can manage your Workplace users, groups from ServiceNow.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi
  • Bot nhóm
    Có thể đăng nội dung và thông báo lên thẳng nhóm

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ