Kore.ai Bots for Workplace

KORE.AI
Kore.ai built chatbots can translate people’s text and voice commands to create and update system data, pull information or reports,
answer questions from FAQs, documents and websites, and hold complex dialogs.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Bản xem trước đã xác thực
    Xem trước liên kết và tài liệu đã thêm vào bài viết một cách an toàn
  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi
  • Bot nhóm
    Có thể đăng nội dung và thông báo lên thẳng nhóm

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ