Dropbox

DROPBOX, INC
Dropbox is a creative collaboration space designed to reduce busywork, bring your files together in one central place, and safely sync them across all your devices—so you can access them anytime, anywhere.
This integration enables:
 1. Authenticated previews of shared Dropbox files providing only those with access to a file or folder a preview of the content on Workplace
 2. The ability to link a Dropbox folder to a group

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

 • Bản xem trước đã xác thực
  Xem trước liên kết và tài liệu đã thêm vào bài viết một cách an toàn
 • Thư mục đã liên kết
  Liên kết thư mục với nhóm Workplace để đồng bộ các file
 • Tiện ích chia sẻ
  Tìm kiếm và chia sẻ nội dung trong Workplace dễ dàng trên web và di động

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ