Culture Cloud

O.C. TANNER
  The Culture Cloud App lets you add a recognition social feed to a selected Workplace Group.

  TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Chat bot
   Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi
  • Bot nhóm
   Có thể đăng nội dung và thông báo lên thẳng nhóm