Achievers for Workplace

ACHIEVERS SOLUTIONS INC
The Achievers Employee Engagement Platform combines the highest-adopted employee recognition software with the Allie Active Listening Interface™ to deliver a complete employee engagement solution. This Achievers for Workplace App puts recognition in the flow of work by adding the ability to show appreciation for colleagues’ great work right from within Workplace.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Bản xem trước đã xác thực
    Xem trước liên kết và tài liệu đã thêm vào bài viết một cách an toàn
  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ