Hướng dẫn của Workplace về Trải nghiệm nhân viên dành cho ngành công nghệ

Khám phá cách đặt Trải nghiệm nhân viên (EX) làm ưu tiên hàng đầu khi củng cố văn hóa và kết nối lại với khách hàng.

Tải xuống ngay

Bạn chỉ cần hoàn tất mẫu để tải xuống

* Trường bắt buộc
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng chi tiết bạn cung cấp để liên hệ với bạn về yêu cầu cụ thể này. Bạn có thể bỏ chọn bất kỳ lúc nào.

Chỉ có con người mới có thể đưa bạn đến tương lai - EX là cách bạn hỗ trợ họ làm điều đó

COVID-19 nhắc nhở các công ty công nghệ rằng nhân viên là tài sản lớn nhất của họ - đặc biệt là khi duy trì văn hóa và kết nối lại với khách hàng. EX là cách bạn đặt nhu cầu của họ làm trọng tâm của doanh nghiệp mình. Dù điều đáng khích lệ là 75% Tổng Giám đốc nói rằng họ ủng hộ các sáng kiến về EX, nhưng đã đến lúc biến lời nói thành hành động

Tải xuống Hướng dẫn của Workplace về Trải nghiệm nhân viên dành cho ngành công nghệ để khám phá:

  1. EX là gì
  2. Tại sao điều này có vai trò quan trọng
  3. Làm cách nào để điều đó trở thành ưu tiên của toàn công ty

Bạn chỉ cần hoàn tất mẫu để tải xuống