Cách Workplace giúp các cộng đồng kết hợp và công tác tuyến đầu hoạt động sôi nổi

Tìm hiểu lý do các nhà phân tích độc lập tại Frost & Sullivan xác định các điểm mạnh cốt lõi của Workplace - dễ sử dụng, quen thuộc, ưu tiên thiết bị di động - là chìa khóa để hỗ trợ các tổ chức trong phương thức tương tác từ dưới lên dành cho mọi loại đội ngũ, bao gồm cả đội ngũ kết hợp.

Tải xuống ngay

Tìm hiểu lý do Frost & Sullivan công nhận Workplace đã đạt được bước đột phá sáng tạo với nền tảng của chúng tôi.

* Trường bắt buộc
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng chi tiết bạn cung cấp để liên hệ với bạn về yêu cầu cụ thể này. Bạn có thể bỏ chọn bất kỳ lúc nào.

Bạn có công cụ phù hợp cho đội ngũ nhân viên tuyến đầu và đội ngũ kết hợp không?

Đội ngũ kết hợp luôn hiện diện, gồm các nhân viên làm việc tại nhà, ở văn phòng và nơi tuyến đầu.

Tình trạng này tạo nhiều thách thức mới cho giới lãnh đạo. Bạn có chắc mình có công cụ phù hợp để giúp các cộng đồng tại nơi làm việc hoạt động sôi nổi không?

Tải xuống báo cáo độc lập của Frost & Sullivan và tìm hiểu cách Workplace thực hiện việc này. Frost & Sullivan công nhận Workplace đã đạt được một bước đột phá sáng tạo bằng nền tảng của chúng tôi.